Koalisjonen mot vindkraft er en ekte regnbuekoalisjon. Bildet viser en Lego-installasjon av Sara Andersen. Foto: Christina Fjeldavli

Vindkraftmotstanden har økt

Et tydelig flertall av velgerne er nå sterkt negative til […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. juni 2023

Del:

Et tydelig flertall av velgerne er nå sterkt negative til mer vindkraftutbygging, viser en undersøkelse gjennomført av NRK. 

NRK undersøkte nylig hvilke holdninger folk har til vindkraft i kommunene Rana, Lindesnes, Sunnfjord, Ørland, Nome, Bjerkreim, Lebesby, Kvænangen og Rendalen. I alle disse kommunene er vindkraftutbygging foreslått. Kun i kommunene Rana, Lindesnes og Sunnfjord var tallet på respondenter såpass høyt at tallene kan regnes som representative. I disse tre kommunene er 57 % av innbyggerne sterkt imot vindkraft. 33 % svarer at de støtter vindindustrien. Altså er det nesten dobbelt så mange som har tatt klar stilling mot vindkraft. Blant unge under tretti er motstanden tydeligst. De vindkraftpositive røstene er sterkest blant personer i alderen 50 +, men også her er det flest vindkraftmotstandere.  

 

Blant unge under tretti er motstanden tydeligst.

Vindkraftmotstandere blir noen ganger beskyldt for å være selvsentrerte i den forstand at de kun bryr seg om å bevare egen nærnatur, men gjerne ofrer natur andre steder. Dette kalles gjerne for NIMBY, som er en forkortelse for den engelske frasen «not in my backyard». Tallene i NRKs undersøkelse viser at det i realiteten ikke er grunnlag for å stemple vindkraftmotstandere på denne måten. Hvis man slår sammen tallene er det ingen synlig forskjell på motstand mot utbygging i egen kommune, og utbygging i Norge generelt. Det er en tendens til at Venstre- og MDG-velgere stiller seg mer negative til vindkraftutbygging i hjemkommunen enn ellers i Norge. Med Høyre-velgerne ser vi det motsatte.   

En ekte regnbuekoalisjon

Blant velgerne til Rødt, SV, MDG, Sp, Venstre, Frp og Industri- og næringspartiet (INP) er det stort flertall mot vindkraft. Over 2/3 av velgerne i alle disse partiene er motstandere av vindkraft. Koalisjonen mot vindkraft er altså en ekte regnbuekoalisjon. Blant Høyre-velgere sier cirka halvparten ja til vindindustri mens den andre halvdelen sier nei. KrF er det eneste partiet som har flertall for utbygging i velgermassen. De som er sterkest er imot vindkraft i egen kommune er de tradisjonelle miljøpartiene og INP: INP (88 %), MDG (79 %), Venstre (75 %), Rødt (73 %), SV (70 %), Sp (68 %), FrP (67 %). Så er det et stort byks ned til Ap (45 %), KrF (43 %) og Høyre (42 %). Undersøkelsen viser at det er sterkest støtte til vindkraft i egen kommune i Høyre (52 %), KrF (48 %) og Ap (47 %), og lavest støtte til vindkraftutbygging i egen kommune i INP og MDG. 

 

KrF er det eneste partiet som har flertall for utbygging i velgermassen.

Sara Andersens installasjon «Lego-opprøret». Foto: Christina Fjeldavli

 

NRKs undersøkelse viser at vindkraftopprøret har økt enormt i styrke siden 2019-2020. Ikke minst er motstanden sterk blant mange unge, særlig i distriktene. Blant de eldre er motstanden noe svekket. Trenden med at unge på bygda er sterkt kritiske til vindkraftutbygging er også funnet i uavhengige undersøkelser fra i vår/sommer fra Årdal, Narvik og Nordland. Vindkraft blir ikke lenger sett på som grønt eller klimavennlig blant dem som har satt seg inn i konkrete saker. Imidlertid er det ikke sikkert at trenden med at de unge er sterkest imot vindkraft er nasjonal. Storbyene har overvekt av unge folk, og kunnskapen om vindkraft er lavere der, blant annet fordi det er mindre aktuelt med utbygging i tettbygde strøk.  

Motstanden mot vindkraft har økt 

Både de som sterkest støtter klimasakene (miljøpartiene), og de som er mest imot klimatiltak (INP og Frp), sier tydelig nei til vindindustrien. Vindkraften blir ikke lenger sett på som grønn eller klimavennlig, men blir tvert imot assosiert med naturødeleggelser og sløsing av ressurser. Flesteparten av vindkrafttilhengerne oppgir at de stemmer Høyre eller Ap, altså partier som klarest prioriterer vekst på bekostning av natur. Unge ønsker å prioritere naturvern – også når det går på bekostning av vekst og forbruk.  

Motstanden mot vindkraft har økt i takt med at kunnskapsnivået i befolkningen har økt. Her har Motvind Norge spilt en viktig rolle, som kunnskapsbank og kunnskapsformidler. Kanskje har også Fornybar Norge, helt utilsiktet, bidratt til å belyse hvor naturødeleggende vindindustrien er, gjennom sitt knallharde fokus på at kraftforbruket skal økes? Flere og flere forstår nå at dette ikke kan være veien å gå hvis vi skal få til et reelt grønt skifte.  

 

Motstanden mot vindkraft har økt i takt med at kunnskapsnivået i befolkningen har økt.

Nye innlegg