Bjerkreim kommune i Rogaland. Før vindkraftutbyggingen var dette hubroens rike. Foto: Kaare Finbak

Vindkraftverk kan dukke opp overalt – også nær deg!

Det har bredt seg en misoppfatning om at vindkraftutbyggingen i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

10. august 2023

Del:

Det har bredt seg en misoppfatning om at vindkraftutbyggingen i Norge er sterkt redusert eller stanset. Motvind Norge advarer på det sterkeste mot å tro at kampen om å ta våre natur- og friluftsarealer i fjell og heier til vindkraftindustri, er vunnet og over.

Motvind Norge arbeider ved frontlinjen i vindkraftkampen. Vi er i de fleste tilfeller den første organisasjonen som får vite om nye vindkraftverk gjennom vårt omfattende nettverk. Vi ser i dag veldig stor aktivitet i det vi kaller «fase null» hvor utbyggerne arbeider i hemmelighet for å utvikle nye vindkraftverk over hele landet, fra Finnmark til Telemark. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ser ikke vindkraftprosjekter før de eventuelt får tilsendt en melding, og er i stor grad uvitende om hva som foregår. Vi er kjent med at NVE ofte bruker Motvind Norges nettsider til å følge med på aktiviteter i fase null.

Svært mange kamper om naturen er vunnet av lokalbefolkninger i nært samarbeid med Motvind Norge. Men utbyggerne har ikke gitt seg, og myndighetene oppmuntrer dem på alle måter. Et eksempel er statsråd Aaslands tale på Melkøya mandag 8. august, hvor han lover det han kaller «et kraftløft» i Finnmark. Regjeringen ønsker å bygge ut en rekke store vindkraftverk i Finnmark for å fôre gassterminalen på Melkøya med strøm. Enorme arealer av sårbar arktisk natur og reinbeiter skal brukes til et meningsløst klimatiltak på Melkøya.

 

Enorme arealer av sårbar arktisk natur og reinbeiter skal brukes til et meningsløst klimatiltak på Melkøya.

Utbyggerne vet at om de taper kampen i første omgang, kan de komme tilbake og prøve om igjen og om igjen. En av deres taktikker er åpenbart å slite ut befolkningen med gjentatte forsøk på å få sin vilje igjennom i kommunestyrene. Taper de som blir berørt én gang, gis det ingen omkamp.

Myndighetene har hevdet at konsesjonsprosessene omkring vindkraftverk har blitt mer inkluderende, men Motvind Norge har sett fint lite til det. I stedet ser vi en klar dreining i retning av økt hemmelighold, manipulasjon og avtaler på bakrommet. Utbyggere innrømmer selv at de ikke en gang vil fortelle kommunene hvor de arbeider med å utvikle prosjekter. Vi ser også eksempler på at utbyggere enkelte steder jobber i hemmelighet med utvalgte personer i administrasjonen og villige politikere. Korrespondanse forsøkes eksempelvis holdt unna offentlige postlister ved å hevde at det bare er hypotetiske forespørsler. Ferdig «knadde» prosjekter presenteres så plutselig og forsøkes hastet gjennom til godkjenning i kommunestyrene før befolkningen får tid til å skjønne hva som foregår og sette seg inn i sakene. Nytt regelverk etter plan- og bygningsloven, som folk ikke ennå er kjent med, gjør det ikke enklere for de berørte.

Motvind Norge advarer alle lokalsamfunn rundt om i landet om at nye vindkraftprosjekt kan dukke opp hvor som helst – og når som helst. Også gamle saker man trodde var lagt døde kan dukke opp igjen.