Vindkraftindustri eller reindrift?

En stor del av vindkraftutbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur. Naturvernforbundet i Ávjovárri (Guovdageaidnu og Kárášjohka) har i samarbeid med Motvind Norge kartlagt situasjonen rundt vindkraftindustri i reindriftsområder. Dette er første gang reindriftas egne erfaringer med vindkraftindustri er undersøkt; det gjelder så vel erfaringer med konsesjonsprosessen, anleggsfasen som driftsfasen.

Kortversjon av rapporten, dvs. Del A, foreligger også på samisk og engelsk.

Motvindrapport nr. 3: Svein Lund, Peer Gaup og Piera Jovnna Somby: Vindkraft eller reindrift? Motvind Norge, juni 2020, ISBN 978-82-691830-3-0 (Digital)