Øyfjellet, Turbin, Elsa

Stortinget: Samene og naturen tapte igjen, håpet lever

av styreleder Eivind Salen I går tapte samene. Enda en […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

28. mai 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

I går tapte samene. Enda en gang. I går tapte naturen. Enda en gang. I går tapte norsk rett og norsk demokrati. Det er vi ikke så vant med. Derfor går det litt tid før vi skjønner hva som skjer.

Det er ikke så mye akkurat voteringen. Den var ventet. Det er ikke så veldig ofte Stortinget legger seg direkte opp i en konkret sak som er til behandling i et departement. Det går an å mene at det må departementet få gjøre selv, som kjenner saken best, og som har fagfolkene.

Men dette er ikke en sånn vanlig sak. Dette er en vindkraftsak. Og det er ikke bare en sak som angår Olje og Energidepartementet. Det handler om samiske rettigheter og samisk reindrift. Det første er beskyttet av norsk grunnlov, og så avgjort en sak for Stortinget. Det andre ligger til landbruksdepartementet.

Det angår også norsk natur, og en av de største krisene vi har i verden i dag. Det er naturkrisa, og det dramatiske tapet av naturmangfoldet og av naturens arealer. De to henger tett sammen. Men i motsetning til den som kalles klimakrisa, er det ikke så lett å tjene penger på naturkrisa. Derfor blir den ikke så godt ivaretatt.

Det pågår en kamp om klodens arealer. Det gjelder ikke her i Norge, men her i Norge merker vi det svært godt, og på en måte vi ikke kunne forestille oss bare for få år siden. Er det virkelig slik, at våre folkevalgte på Stortinget, holder døren åpen på vidt gap for verdens største og mektigste banker og konsern, og lar dem få tilgang på våre viktigste arealer?

Sånn som på Øyfjellet.

Reindrift i Øyfjellet. (illustrasjon: Bård Solem)

Voteringen

Vi skal ikke gå gjennom selve saken her. Vi skal gå gjennom avstemningen. Den ser slik ut.

Parti For Mot Til stede Ikke til stede
Arbeiderpartiet 26 0 T. Giske, S. R. Hansen, M. Rommetveit, A. Trettebebergstuen E. B. Eide, A. Huitfeldt, M. Kolberg, J. G. Støre
Høyre 25 0 L. K. Eskeland, H. N. Lunde, M. Tetzschner, M. Tybring-Gjedde S. Heggelund, O. Thommesen, L. Westgaard-Halle
Fremskrittspartiet 13 0 J. Engen-Helgheim, K-B. Freiberg, T. Halleland, S. Horne, C. Tybring-Gjedde J. G. Dale, B. Hoksrud, S. Jensen, S. Listhaug, G. M. Saudland
Senterpartiet 9 0 S. Borch, S. Gjelsvik, P. O. Lundteigen, G. Pollestad, K. Toppe E. E. Mehl, S. Mossleth, O. A. Myhrvold, L. S. Navarsete, T. S. Vedum
Sosialistisk venstreparti 0 5 M. Fagerås, T. G. Fylkesnes, L. Haltbrekken, S. Lerbrekk P. Eide, K. E. Kaski, A. Lysbakken, A. Nævra
Kristelig Folkeparti 3 0 H. F. Grøvan, G. J. Bekkevold, T. Storehaug S. Reiten
Venstre 3 0 O. Elvestuen, C-E. Grimstad, K. Kjenseth T. S. Grande
Miljøpartiet de Grønne 0 1 P. E. Stoknes  
Rødt 0 1 B. Moxnes  
Uavhengig 0 1   U. E. Leirstein

Det er så flott å sette det opp slik, synes jeg. Man ser det så tydelig. Senterpartiet mot naturen: 9 – 0. Det er brakseier. Som en fotballkamp mellom ujevne lag.

De første turbinene kommer opp. (Foto: Privat)

Bakgrunn

Vel så interessant som voteringen, var debatten som førte frem til den. Utgangspunktet er et representantforslag fra Rødt, om ikke å gi utsatt idriftsettelse for vindkraftanlegg på Øyfjellet. Dette er i tråd med Stortingets enstemmige vedtak fra i fjor, om at ingen vindkraftanlegg skulle få utsatt frist lenger enn til 31.12.2021. Så har Øyfjellet fått det allikevel. Hvorfor?

Det er Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) som har gitt den forlengede fristen, i vedtak av 16.02.2021, etter at søknad om utsatt frist kom 23.07.2020. Lang behandlingstid, kan man konstatere. Og i mellomtid har utbygger Øyfjellet Vind, bygd i vei, alt hva remmer og tøy kan holde. Det gjør de fortsatt.

Øyfjellet. (foto: privat)

Resultatet av det er at ødeleggelsene av fjellet får blitt store og dramatiske, i likhet med kostnadene til prosjektet, slik at det går an å argumentere at det er dyrt og dumt å trekke det tilbake nå.

Men investorene har bygget på egen regning og risiko siden starten. 27.11.2019 skriver NVE et brev til alle konsesjonærer, og informerer om en ny praksis der ingen anlegg vil få utsatt frist lenger enn til 31.12.2021. Det er denne informasjonen Stortinget forsterker med sitt enstemmige vedtak av 19.06.2020. Øyfjellet Vind starter byggingen 20.12.2019, to dager etter at de har fått Miljø-, Transport- og Anleggsplanen (MTA) godkjent av NVE. Den planen er påklaget, og enda ikke ferdigbehandlet hos OED.

Øyfjellet, Reindrift, Vindkraft
(Foto: Dan Jåma)

Debatten

Representantforslaget som lå til grunn for debatten og voteringen kommer fra Seher Aydar, Rødt, og har fått nummeret 186S. Det er åpent tilgjengelig på nettet, som alle representantforslag er, og det er interessant lesning. Man ser at NVE begrunner vedtaket nettopp med at utbygger har kommet så langt, at «alle inngrepene knyttet til utbyggingen allerede [er] gjennomført» og skriver ordrett «Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er ferdige, og nesten alle fundamenter støpt».

Dette var arbeidet de gjorde mellom søknaden om utsettelse, og NVEs vedtak.

Representantforslaget påpeker også at NVE selv skriver november 2019 at «Dersom anlegget ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Begrunnelsen for at de likevel søker om utsettelse, er syltynn, og handler om vær og demonstrasjoner og korona. Men Øyfjellets Winds egen prosjektleder uttaler til Klassekampen 20. juli, 2020, at prosjektet er i rute og «vi ligger greit an i forhold til fremdriftsplanen». Det er en uke etter at søknaden om utsatt frist ble sendt.

Man skulle kanskje tro det var dette debatten handlet om? At det norske direktoratet, som er underlagt departementet, som er en del av regjeringen, som er kontrollert av det folkevalgte Stortinget, skulle lytte til hva Stortinget sier og følge egne brev og Stortingets vedtak?

Nei. Flertallspartiene H, AP, SP, V, KRF og FRP snakket i vei om ting og tang uavhengig selve saken, men med en moralsk forargelse og indignasjon som om det var de som hadde fått sine rettigheter krenket, slik de sørsamiske reineierne har fått. Det dreide seg om lokaldemokrati, at det var ønsket lokalt, i Vefsn kommune, argument som smaker vondt når man vet at samtidig samme dag stod Ramona Kappfjell Sørfjell på talerstolen utenfor Stortinget, og sa «vi samer er ikke representert og blir ikke hørt verken sentralt eller lokalt».

(Foto: Per Inge Østmoen)

Det er derfor de har sine rettigheter beskyttet i grunnloven og i menneskerettigheter, ærede Storting.

Det andre argumentet som ble flittig brukt, var at Stortinget ikke skulle legge seg opp i departementets saker. Her var det statsråd Tina Bru som utmerket seg, og ikke ville ha noen innblanding i hennes departements fulle kontroll over alle landets arealer og folkegrupper, så lenge embetsverket finner det for godt å ville gi en konsesjon for vindkraft etter Energiloven.

I dagens Norge er det nemlig Energiloven, og ikke Grunnloven, som har forrang, og står over andre lover. Akkurat som det er konsesjonærens rettigheter som har forrang, og står over menneskerettigheter og andre rettigheter.

Hele den selsomme debatten kan sees her.  Vår egen Hogne Hongset har også skrevet et utmerket innlegg om debatten, i KSU, Absurd debatt om Øyfjellet!

Reinsdyr observert på Øyfjellet, 26. juli, 2020 (foto: Eivind Salen)

Markeringen

Samtidig som Stortinget hadde debatten sin inne, hadde vi i Motvind Norge sammen med mange andre vi samarbeider med markering på Eidsvolls plass. Der var de samiske representantene også, med nevnte Ramona Kappfjell Sørfjell og Eirik Hauge, i tillegg til flere andre. Her var undommen, med Hedda Aleksandrine Skår Indrebø, her var lokale fra Mosjøen og Vefsn, med Lena Mellingen, og her var Naturvernforbundet, Industriaksjonen, Miljøvernforbundet, og folk fra Tysvær, Buskerud-Telemark-Vestfold, Haramsøya, Trøndelag og Oslo. Her var temaene lovbrudd og juss, her var Folkehelse og her var Energipolitikk.

Etter å ha vært ute på plassen og deltatt i arrangementet, og etterpå komme hjem og se debatten på Stortinget. Det er synd å si at det er to forskjellige verdener.

Eirik Myrhaug (foto: Per Inge Østmoen)

Det blir veldig illustrert med FRPs representant Hanne Dyveke Søttar, som med retorisk tyngde dundrer fast at hun er født og oppvokst på Vefsn, og at hun aldri har sett rein på Øyfjellet, og at det er ikke på Øyfjellet de skal bygge, men Vestfjella, og at dette er snaufjell 800 meter over havet, toppet med at «Motvind holde reindrifta fremfor seg» og «rein har hun aldri sett på Øyfjellet». Da er det ganske spesielt. Dette er sånn de bare kan nikke anerkjennende og bekreftende til, som aldri har beveget seg utenfor maktens beskyttende vegger, og som alltid har forholdt seg til det bildet av verden som man blir presentert og som passer en selv.

Utenfor var menneskene. Når Lena Mellingen snakker, når Ramona Kappfjell Sørfjell snakker, da skjønner man hvordan det er å vanlige mennesket fra vanlige steder, og få sine viktigste verdier truer.

Det går ikke i lengden at Stortinget ikke skjønner det. Kun fire Stortingspolitikere kom ut til oss på plassen mens vi var der. Det er for lite.

Det er en sterk følelse av at det var utenfor, på plassen, at de viktige og riktige ordene ble sagt. Det var der skjedde. Der man skulle vært.  

Streaming fra arrangementet finner dere her, og her.

(foto: Per Inge Østmoen)

Håpet

Saken er ikke avgjort. Det var Rødts representantforslag som ble avvist, ikke saken i seg selv. Olje og Energidepartementet (OED) er ikke instruert av Stortinget å avvise klagene på NVE sitt vedtak om å godkjenne forlenget frist. Det skulle tatt seg ut, all den tid Stortinget ikke engang har lest disse klagene. Argumentene for ikke å gi utsatt frist er blytunge. OED har også sterk støtte i Stortinget for å gjøre nettopp det, et enstemmig vedtak fra juni i fjor.

Samtidig som embetsverket og saksbehandlerne i OED sitter og avgjør skjebnen til den sørsamiske reindrifta mellom Vefsnfjorden og Vefsndalen, og til den storslåtte naturen som er der. Det er syltynt å holde et lite lokalsamfunn foran seg. Det er et nasjonalt ønske og et nasjonalt ansvar å ivareta samisk reindrift og samisk kultur, det er til og med nedfelt i grunnloven og i menneskerettighetene.

Det er begått omfattende lovbrudd i Øyfjellet og i andre vindkraftsaker. Det har splittet landet mellom makten og folket på en måte vi ikke har opplevd før. Det er å håpe at den tiden snart er forbi, og at debatten inne på Stortinget var krampetrekninger fra et system alle ser er stykt, og hos ute i den friske luften var det landets fremtid som spredte seg.

Eirik Myrhaug (foto: Eivind Salen)

Lenker

Representantforslaget fra Seher Aydar: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2020-2021/dok8-202021-186s.pdf

Saken i Stortinget: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84165

Hogne Hongset skriver i KSU om debatten

https://ksu.no/artikler/kommentar/108092-absurd-debatt-om-oyfjellet

Fra Motvind.org

Saken om Øyfjellet på Motvind Norges sider:

Bli medlem!

 

Nye innlegg