Finn Hauge, 16.01.22, 4

Zephyr, hva er det dere gjør?

Tekst: Dag Bremnes. Foto: Finn Hauge Dag Bremnes har gitt […]

Forfatter:

Christina Fjeldavli

Publisert:

17. januar 2022

Del:

Tekst: Dag Bremnes. Foto: Finn Hauge

Dag Bremnes har gitt oss tillatelse til å dele appellen han holdt på Verdens ende 16. januar, da La Naturen Leve, i samarbeid med naturverner og poet Ida Kristiansen Balle, arrangerte en markering mot Zephyr Vind AB sitt havvindprosjekt «Vidar», som er planlagt i nordre del av Skagerak.

Jeg er lærer i videregående skole og veldig opptatt av bærekraftig utvikling, men da må det være bærekraftig på ordentlig, noe Zephyr Vind AB sitt havvindprosjekt «Vidar» ikke er. Da kampen mot vindindustri startet på Frøya, ble jeg nysgjerrig og begynte å lese om vindkraft. Det gikk raskt opp for meg at dette ikke er bærekraftig eller bra på noe vis. Etter det har jeg vært engasjert i vindkraft og kampen mot det.

Hvorfor står en i ei gulskjorte her?
Etter å ha fulgt med på hva som skjer i vindkraftverket på Frøya, så vet vi av erfaring at turbinvinger knekker og ødelegges. I den forbindelse eller andre sammenhenger oppstår det oljelekkasjer, som medfører forurensning av naturen. Og selvfølgelig flyr fugler inn i turbinene eller vingene, noe som medfører at det er funnet mer enn én død fugl i området.

Jeg er også en Kongsberg-gutt og Viken-borger

Siri Fjeseth, Gunvor Slaatto, Håkon Skau og jeg laget en «Min sak» til Viken fylkeskommune for å få dem til å ta tak i Zephyr og virksomheten, men saken har bare blitt liggende, og den ligger enda. Så politikerne i Viken tar ikke ansvar for Zephyrs handlinger, men toer sine hender og venter. Politikerne i de enkelte kommunene i Viken tar ikke ansvar, men sier bare at dette kan de ikke gjøre noe med. Så da får Zephyr bare fortsette å gjøre sine valg, og vi som borgere må se på og gremme oss.

Zephyr, hva er det dere gjør?

Dere har jobbet frem vindkraftkonsesjoner for å selge dem, til Blackrock og andre firmaer med tilhørighet på Cayman Island. Det holder lenge med at dere har gjort dette på Haramsøya, i Odal, på Tellenes og Guleslettene med mange flere! Nå skal dere søke om landkraft på Island og i Sverige, og i tillegg skal dere søke om havvind. Hvorfor gjør dere dette? Jeg vil ikke ha pengene som salg av konsesjonene deres for dette gir når kraftverket selges i sin helhet til storkapitalen.

Havvind- hvorfor er det en dårlig idé?

Plast i havet er et kjent problem som stadig gis mer oppmerksomhet, fordi det er en alvorlig problemstilling for dyrelivet. Det forventes at det i 2050 vil være mer plast i havet enn fisk. At en da skal bygge vindkraft på havet, noe som vil forsterke plastproblemet, gir ingen mening. Havet er gjennom fiske, oppdrett og andre aktiviteter utsatt for et hardt press. En massiv havvindutbygging vil øke presset ytterligere. Oslofjorden er i akutt krise grunnet forurensning. Likevel er noen altså villige til å risikere oljelekkasjer i Skagerrak fra havvind. Forskning på havvind og virkningen av det er per i dag begrenset, så hva med alle virkninger vi ikke vet noe om?

Kan klimakrisen løses ved å forsterke naturkrisen?

I dag er det 2157 rødlistede arter i Norge. Hovedårsaken til tap av naturmangfold er arealendringer, med alt det medfører. Situasjonen er neppe noe bedre i Sverige. Det at Zephyr vil benytte seg av et stort område på svensk side i Skagerrak er derfor skremmende. Området ligger nært Færder naturreservat og flere naturreservater i Danmark og Sverige, så en skulle nesten tro plasseringen var valgt for å gjøre maksimal skade på naturen. I søknaden ramses det opp alle arter en ikke tror blir påvirket, men hvor er den reelle forskningen som viser dette eller det motsatte? Hvor er føre-var prinsippet? Hvor er kunnskapen?

Hva med virkningen av vindkraftverket for mennesker og dyr?

Vi vet at lydbølger forsterkes av vann og i vann, så hvordan vil dette påvirke mennesker og dyr? Rent visuelt kan vi stå her og se de 340 meter høye turbinene, noe som i seg selv er visuell støy. Så er vel spørsmålet hvordan dette blir når en forsterker det med at 45 av turbinene skal ha høyintensivt hvitt lys som blinker? Hvordan vil dette påvirke mennesker og dyr? Skagerrak brukes i dag til fiskeri og friluftsliv, noe man vanskelig kan se for seg i området hvis ikke vindkraftprosjektet stanses. Hvor mye vil faktisk fiske reduseres? Det vet vi ikke, for her er det mye vi ikke har kunnskap om. Og friluftslivet vil garantert bli redusert i kvalitet, så hvor skal da folk i dette området kunne nyte dette?

Stopp dette nå! Trekk i nødbremsen og la naturen få en stemme og verdi. Zephyr, det er nok nå. Stopp de naturfiendtlige aktivitetene deres!

Nye innlegg