Foto: Birgit Oline Kjerstad, Viljo Valle, Arnfinn Nilsen, Bård Inge Fløde, Ole Henrik Kappfjell, Berit G Helland

Vindkraft regimet er svært uoversiktelig. Det er gitt ca 100 konsesjoner og mange nye planlegges. Mange prosjekt har ei historie tilbake til først på 2000-tallet, og man må lese mange vedtak og hundrevis av sider for å forstå hva prosjektene dreier seg om.

Det varierer svært hva NVE har på innsynsløsninga. Innspill, høringsuttalelser og klager ligger ikke ute, slike dokumenter må man be om innsyn i. Dette er et problem for mange, for publikum, for presse og for politikere. Mange faller for fristelsen til å danne seg mening utfra pressemeldinger fra bransjen.

Omtale av prosjektene finnes ellers på konsesjonærs sider, på Vindportalen, NORWEA og Energi Norges informasjonsside om vindkraft. Denne typen omtale er ofte preget av markesføring.

Motvind Norges mål er å formidle fakta om prosjekt, prosess og konsekvenser, da med fokus på området, naturen og lokalsamfunn som rammes.

Noen prosjektnavn er direkte misvisende, og slike nynavn kan endre navnetradisjonen i området. Feil navn har også skapt uriktige oppfatninger om planområdets plassering og omfang. Her er noen eksempler:
– Davvi vindkraftverk. Ordet «davvin» betyr «i nord». For å hindre at dette intetsigende navnet blir hengende ved, bruker vi navnet Rásttigáisá.
– Øyfjell vindkraftverk. Øyfjellet er et av sju fjell i Vesterfjellan som er prosjektområde.
– Okla vindkraftverk på Stadlandet er planlagt 4 km fra fjellpartiet Okla.

Motvind legger vekt på å bruke rette navn på landskapet.