Foto: Hans Petter Sørensen

Støtt motvind – Vi melder sterk motvind!

Gi en gave til Motvind Norge

Motvind Norge ønsker all støtte velkommen!

Gi et valgfritt beløp som støtte til vårt arbeid mot vindkraftbransjen.

Dette er et engangsbeløp, og du tegner ikke medlemskap i Motvind Norge som følge av denne gaven.

Gaver og bidrag gir rett til skattefradrag. Alle givere blir kontaktet etter nyttår med spørsmål om å oppgi fødselsnummer eller organisasjonsnummer som så blir sendt skattemyndighetene.

Gi Gave
Bli fast giver - Månedlig støtte

Bli fast giver

Ønsker du å gi et fast månedlig beløp til Motvind Norge?
Ved å klikke «Støtt» kan du enkelt opprette Avtalegiro med ønsket beløp og belastningsdato.
Du signerer med BankID.

Bli fast giver

Aktive sponser

Støtt Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt!

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt tapte mot utenlandske investorer i Oslo tingrett, og anken ble sist uke avvist av Borgarting lagmannsrett. Reindrifta ble idømt saksomkostningene; motpartens saksomkostninger i tingretten på 1,7 millioner kroner, i lagmannsretten 350 000 samt egne omkostninger.

Det har vært drevet reindrift i Vesterfjellan Jillienjaarke i hundrevis av år. Reindrift er en RETTIGHET. Det er ILO-konvensjonen nr. 169, ratifisert i Norge i 1990, det er Grunnlovens §108, det er FN-konvensjonen om sivile og politiske politiske rettigheter, inkorporert i norsk lovverk gjennom menneskerettighetsloven av 1999, med forrang foran annen lovgivning.  Et bærekraftsmål skal ikke gå utover et annet: Du kan ikke bygge vannkraft i et verna område eller vindkraft til fortrengsel for reindrift. At tradisjonell reindrift og flytteveier er beskyttet ved lov, er ikke vurdert verken av Vefsn kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat eller Olje- og energidepartementet.

Reinbeitedistriktet prøver rettssystemet for å bevare beitelandet og flytteleia for framtidas reindrift. Prosess 1) Midlertidig forføyning, dvs. for å stanse anleggsarbeidet inntil gyldighet av konsesjon er avgjort – ble avvist i Oslo tingrett. Rettsrunde nr. 2 i prosess 1) Om tingrettens avvisning av midlertidig forføyning – ble avvist i Borgarting lagmannsrett. Det kan bli egne rettsrunder ift. 2) Konsesjonens gyldighet, 3) MTA-planen og til slutt 4) Rettslig skjønn (erstatningsspørsmålet). Imens fortsetter Eolus Wind å bygge ned beitelandet. Dette er rettsstaten Norge.

Støtt Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
Bli med å sponse Kulturoppropet

Kulturlivet er ingen kapitalsterk bransje som kjøper annonser og kampanjer i de største mediehusene eller med reklame på TV. Motvind Norge har heller ikke frie midler.

Vi har opprettet en Spons og oppfordrer dere til å bidra til å være med å finansiere denne kampanjen. Alle bidrag teller. (Bidrag over kr 500 kan føres som fradrag på skattemeldinga.)

Les mer om Kulturoppropet

Bli med å sponse Kulturoppropet

Avsluttede sponser

Støtt Motvind Norge - Vi melder sterk motvind!
Innsamling avsluttet

Vi melder sterk Motvind
275 vardebål den 8. oktober, et godt digitalt landsmøte 7. november og 19 000 betalende medlemmer – Motvind Norge er en samlet folkebevegelse!

Til tross for regjeringens enighet om å gi kommunene vetorett mot vindkraftutbygging – som er en viktig delseier – er kampen mot vindkraft langt fra over!

Det står om ikoniske landskap, umistelige natur- og kulturverdier, demokrati og rettsvern. Det er nå det blir avgjort om Haramsøya, Stadlandet, Øyfjellet, Tysvær og andre katastrofale anlegg blir realisert. Det er en kamp vi ikke kan tape. Det er valgår. Det er Stortingsmelding. Det er kampen mot videre utbygging av vindkraft, om folkets og landets fremtid, for lokalsamfunn, og for reinbeitedistrikt, for fiskeriene og turistnæringen. Det er nå det gjelder.

Vi legger interne «kastevinder» bak oss, og med økonomi og organisasjon på plass får Motvind full styrke. Vi lover å gi alt.

Gi det du kan avse, du også, og spre budskapet: Vi melder sterk Motvind!

Denne innsamlingen går til administrasjon og drift av Motvind Norge.
Vi har valgt å bruke StyreWeb sin løsning for innsamling og ikke Spleis. Dette fordi StyreWeb kun tar 2,5 % + 5 kr av hvert beløp, mens Spleis tar 6 %.