Vindkraftprosjekter

Så langt har vi i Norge importert og installert om lag 1300 vindturbiner, fordelt på 66 vindkraftanlegg.