Fakta

Velkommen til Motvind Norges faktasider. Her kan du lese om mange ulike energipolitiske temaer, og du får innsyn i hvordan vindkraftutbygging påvirker omgivelsene.

Demokrati og medborgerskap

Motvind Norge representerer en bred motstand mot vindindustri når vi fremmer krav til regjeringen og Stortinget.

Naturmangfold

Verdifull natur blir borte og arter mister sine leveområder når det bygges ut vindindustri.

Energi

Les de siste nyhetssaker om energi her.

Vindkraftprosjekter

Så langt har vi i Norge importert og installert om lag 1300 vindturbiner, fordelt på 66 vindkraftanlegg.