MOTVIND Norge representerer en bred motstand mot vindindustri når vi fremmer krav til Regjering og Storting.

Befolkning og folkevalgte trodde vindkraft kunne redde verden fra klimaendringer. I stedet ble vi lurt av smarte selskap og forretningsfolk som gjør raske penger på å rasere natur og selge fellesskapets ressurser ut av landet.
Vindkraft løser ingen problemer, den skaper bare nye.  Vi kan ikke berge naturen, ved å ødelegge naturen. MOTVIND er folkebevegelsen som stopper vindindustrien og gir naturen tilbake til folket!

Vi trenger din støtte

Snart 100 vindkraftprosjekt har fått konsesjon, og det planlegges mange nye prosjekter, landet rundt. Vindkraftbransjen arbeider på mange plan, og motstanden mot monsterturbinene er krevende; politisk og på prosjektnivå.  


Som medlem i Motvind Norge er du aktivt med å støtter motstandsarbeidet.
Du kan også gi økonomiske bidrag.
Tusen takk til alle som bidrar i denne viktige kampen.

Bli medlem Gi gave
Generalsekretær i Motvind Norge Rune Haaland

Store mål for 2020

Landsmøtet på Frøya i November ga styret i Motvind Norge bred støtte til å intensivere kampen for vår felles natur i året som kommer. «Dette er et veldig viktig år for oss, og støtten fra våre medlemmer og andre vil være helt avgjørende for utfallet», sier generalsekretær Rune Haaland. Rune Haaland, til venstre, sammen med Jan Helge Vassbø fra aksjonen ved Vardafjell 12. november.
Foto: Håkon Jonassen Norheim