Styret

Hildegunn Flengstad

Styreleder

Født: 1975
Yrke: Enhetsleder
Fylke: Rogaland

Erfaring:

 • Fagforening i kommune
 • Kommunalt planutvalg
 • Styre idrettslag
 • Leder Nei til vindkraft i Tysvær
 • Motvind Sørvest styre

John Fiskvik

Første nestleder

Født: 1948
Yrke: Pensjonist
Fylke: Innlandet

Erfaring:

 • Verv i en rekke organisasjoner
 • Leder Rendalen næringsforening
 • Leder Motvind Innlandet, tidligere Aksjonskomiteen Nei til vindkraft i
 • Rendalen Østfjell/ Fonnåsfjellet

Petter Johan Holth

Andre nestleder

Født: 1955
Yrke: Tidligere bonde og økonom
Fylke: Viken

Erfaring:

 • Bonde / grunneier med jord- og skogarealer
 • Styreleder Motvind Nord-Odal og leder aksjonene mot Songkjølen og Engfjellet
 • Økonomiansvarlig Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Merete Liberg

Styremedlem

Født: 1966
Yrke: Konsulent
Fylke: Nordland

Erfaring:

 • Markedsføring, informasjon, økonomi
 • Styret i Motvind Sjonfjellet

Inge Even Dahl

Styremedlem

Født: 1960
Yrke: Reineier
Fylke: Trøndelag

Erfaring:

 • Fjellstyrene i Holtålen SA
 • Fjellstyret i Ålen
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

Torbjørn Lindseth

Styremedlem

Født: 1957
Yrke: Mangesysler og turistguide, pensjonist
Fylke: Trøndelag

Erfaring:

 • Kampen mot Sørmarkfjellet vindkraftverk og utbyggingsprosjekt
  Kommunal forvaltning
 • Tidligere styremedlem i Motvind Norge
 • Politikk, sang