Rådgivere

Motvind Norge har etablert et eget fagpolitisk utvalg. Utvalgsmedlemmene er erfarne personer fra ulike deler av samfunnslivet som ønsker å bistå i vårt arbeid. Rådgiverne produserer og publiserer artikler i media, deltar i debatter, holder foredrag og finner informasjon som legger til rette for Motvind Norges begrunnede standpunkter.

Medlemmer og lokallag kan kontakte rådgiverne og be om assistanse i fagpolitiske spørsmål. Det kan være om den lokale vindkraftsaken, om energifaglige spørsmål, vindkraft og naturvern og flere andre konkrete tema.

Dere finner en kort presentasjon av hver rådgiver under her, samt direkte kontaktinformasjon.

 

Rådgiver Sverre Sivertsen

Epost: svsi2@online.no

Telefon: +47 911 14 898

 • Vannkraftsystem /konsesjon /potensial /beskatning
 • Kraftmarked/kraftsystem generelt og konsekvenser av integrering i EU
 • Energipolitikk
 • Vindkraft som energikilde

Rådgiver Harald Kjelstad

Epost: harald@kjelstad.eu
Telefon: +47 908 35 192

 • Sivilingeniør fra NTH (NTNU) innen bygg og anlegg med omfattende ledererfaring. Spesialisering og erfaring innen kraftutbygging og industriutvikling både i Norge og internasjonalt.
 • Har hatt ei rekke styreverv innen forskning, innovasjon, finans, energi og reiseliv.
 • Aktiv som skribent og foredragsholder
 • Politisk aktiv, spesielt innen distriktspolitikk, energi- og industripolitikk, ikke minst når det gjelder natur- og klimaspørsmål.

Rådgiver Sveinulf Vågene

Epost: svagene10@gmail.com
Telefon: +47 405 51 670

 • Geolog/geofysiker med mastergrad fra Universitetet i Bergen.
 • Ti år med fulltids frivillig opplysningsarbeid om vindkraft og assosierte miljø- og naturvirkninger.
 • Tidligere styreleder i La Naturen Leve.
 • Har forsket på støy fra vindkraftverk og presentert resultater på flere internasjonale konferanser om støy, inkludert ICA.

Rådgiver Hogne Hongset

E-post: hogne.hongset@gmail.com

Telefon: +47 918 36 363

 • Vannkrafthistorien inkludert energiloven
 • Kraftmarkedet generelt, inkludert energi som nasjonal konkurransefaktor
 • Konsekvenser av integrering i EUs energimarked, inkludert ACER-problemstillinger
 • Energipolitikk og naturvern
 • Vindkraft i kraftsystemet, inkludert balansekraft og ustabilitet