Demokrati og medborgerskap

Motvind Norge representerer en bred motstand mot vindindustri når vi fremmer krav til regjeringen og Stortinget.

Støtt Motvind Norge

Bli medlem eller bidra med valgfritt beløp!

Vi trenger å være tilstede og synlige for å nå ut med vårt arbeid gjennom aksjoner, markeringer og medlemsrekruttering!