crypto-blog-featured-image1

40 år etter sultestreiken og Alta-saka

– Land og vann 1979-2019 Lavvo på Eidsvolls plass og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

7. oktober 2019

Del:

– Land og vann 1979-2019

Lavvo på Eidsvolls plass og vardetenning mot vindindustri

40 år etter Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget og sultestreiken utenfor Stortinget er truslene mot land og vann større enn noen gang. Vindkraftindustrien ødelegger hei og fjell, og truer natur og velferd. Med rettsstridige metoder trues folks rettssikkerhet. Dette skjer landet rundt, reindrifta og sørsamisk kultur er spesielt truet. Vindkraftutbygginga er ikke bærekraftig og må stoppes. 8. oktober 2019 kl. 12.00 settes lavvoen opp foran Stortinget, og seinere på dagen tennes 100 varder landet rundt. Adressen for farevarselet er Storting og regjering.

De politiske partiene på Stortinget samt Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg,  kommunalminister Monica Meland og sametingsrådet er spesielt invitert til å delta på arrangementet.  Kunnskapene om konsekvenser er meget mangelfulle, og statsrådene skal derfor få overrakt to helt spesielle rapporter i Motvinds rapportserie om Vindkraft.

8. oktober 2019 er det 40 år siden en lavvo ble reist utenfor Stortinget, og sultestreiken for retten til land og vann, og mot utbygging av Altaelva tok til. Aksjonene satte søkelys på samenes rettigheter til land og vann, og arbeidet med oppfølginga munnet ut i sameparagrafen i Grunnlovens § 108 som kom i 1988, og opprettelsen av Sametinget i 1989. 

Likevel, 40 år etter er truslene mot land og vann større enn noen gang, og vindkraft er den største trusselen. Vi står sammen mot vindkraftutbygging og ødeleggelsene i hele det samiske området, på tvers av etniske skillelinjer. Dette blir markert på Eidsvolls plass utenfor Stortinget tirsdag 8. oktober 2019 kl.12-14, og fortsetter på Samisk hus kl. 16. 

Statsrådene og politikerne  er velkomne til å lytte og tale. Markeringen utenfor Stortinget avsluttes med å rette oppmerksomheten mot vindkraftutbyggingene. Statsrådene får overrakt Motvinds rapporter som vil være nyttige for oppfølging av Nasjonal rammeplan.

Etter programmet foran Stortinget, inviterer NSR og OSS til Samisk Hus til kafé med filmvisning fra Alta-aksjonen samt intervju og samtale med noen av dem som var med i 1979.

____________________________

Facebook: https://www.facebook.com/events/519359245569820/?active_tab=about

Arrangører:

NSR – Norgga Sámiid Riikkasearvi, Oslo Sámiid Searvi (Oslo sameforening) og Motvind Norge.

Kontakter:
Eivind Salen, Motvind Norge, mobil: 900 96 564, e-post: eisalen@gmail.com/  kontakt@motvind.org

Beaska Niillas, NSR, mobil: 91856318, e-post: beaska@nsr.no

Vardetenninga:

Kontakter:  Irene Gjellestad 924 59 797 og Jan Helge Vassbø 920 85 241