vindkraft-pacemaker

Adgang forbudt for pacemaker

Ja det er FAKTISK heilt sant at slik forbudsskilt er å finne i vindkraftindustriannlegg.

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

28. juni 2020

Del:

Av: Laila Haukeland

Ja det er FAKTISK heilt sant at slik forbudsskilt er å finne i vindkraftindustriannlegg.

Her har helseNorge eit vanvittig etterslep i informasjonsmateriale sitt til folk som har pacemaker. Eg har googla og trålt informasjonssider til helsemyndigheter….. IKKJE ein plass har eg funnet at det kan innebære risiko om du har pacemaker å bevege seg i desse såkalte «parkene».

Så nå skal altså den norske fjellheimen og naturen fylles med turbiner med slike Forbudtskilt.
Kor er informasjonen om dette ?
Kva innebærer det?
Kva er årsaken?
Er det kun inne i turbinen eller også utenfor?
Kor stor radius rundt turbinene gjeld dette for?

Eg vil tru det har med magnetisme og Neodymium å gjere men veit ikkje….

Er HMS skrota her tillands i vindkraftsaka?

For det er ikkje berre på pacemaker det er etterslep….

Iskast

Kor er advarslene på nasjonalt nivå i forhold til iskast både til innbyggere og turister?
Er den utforma på aktuelle språk i turistbrosjyrer ?
Kan ein stole på skilta når dei avviker fra formel?

Ikkje blir det brukt standardiserte skilttype heller, enda NVE har ein anbefalt skilttype. Burde det ikkje vore standardiserte varsel slik at folk hadde ein lettere gjenkjenning på kva varskoet innebar?

Støy

Enkelte opplever at dei må slå av høreapparat nær turbiner. Eg vil tru det har med forstyrrelse på rentonestøy fra turbinene, men eg veit ikkje…

Rentonestøy skal ha ett strengere regelverk derfor innberegnes det ofte i støyberegninger ett tillegg på 3 dBA i støybildet.

Men kor er informasjonen til folk om at det å bevege seg i «vindparker» kan innebære at du må slå av hørselshjelpemidler?
Kva då med dei blant oss som er hjelpetrengende og bruker slikt utstyr uten å kunne evne å sei fra om årsak til ubehag og smerte? Bransjen driv jo å skryte av kor tilgjengelig naturområder blir for bevegelseshemmede og rullestolbrukere…. eit av dei verste for-argumenta eg ser….

Denne industrien kjem jo innpå heimane til folk…
Kva med barns rettigheter til å vokse opp i trygge oppvekstmiljø?
Alle har vore barn, alle veit at barn liker å utforske….

Etter min meining burde det ikkje vore lov å kalle denne industrien for parker, noko som normaliserer aksept og nedgraderer at det faktisk handler om industri med potensiell fare for liv og helse.

Dette er «parker» som inneheldt:
– Forbudsskilt for pacemaker
– Varselskilt om høyspent
– Fare for iskast
– Støyforurensing
– Skyggekastforurensing
– Mikroglassfiberspredning
– Potensiell havari- og brannfare
– Oljestoffer og Epoxykjemikalier, særs
   giftig for vannmiljø ved lekkasje/
   spredning.

Kven er tilsynsmyndighet?
Nokon som har sett fullstendig databladoversikt for vindkraftannlegg?

Kvar er helsemyndighetene blitt av?
Har ikkje helseNorge ei informasjonsplikt til innbyggerene?

Taushet er ikkje alltid gull…
No industrialiseres gullet i folkesjela, skog, fjell og heier…. og eg er kjempeskuffa over mitt eget fagfelt helse på nasjonalt nivå som kun presterte eit «ingen kommentar» innspel til Rammeplanen for vindkraft…

Nokon bør forklare faglig kva dette skiltet med pacemaker-forbud innebærer….. om så me har yrkesstolthet igjen i dette landet….?

–  Fritt til å dele, for dette syns eg det er viktig at folk veit noko om og etterspør svar på !!!