Siv Norheim (til venstre), Solveig Aunsmo (i midten) og Helge Bakken (til høyre) representerer alle tre Motvind Innlandet. Søndag 23. april fremførte Aunsmo et selvskrevet dikt i Nord-Odal vindkraftverk, i forbindelse med Motvind Norges femte landsmøte. Foto: Ragnhild Sandøy

oznorCOBR

«Æ e kriminell»

«Æ e kriminell», skriver Solveig Aunsmo i et dikt som […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. april 2023

Del:

«Æ e kriminell», skriver Solveig Aunsmo i et dikt som opprinnelig ble skrevet til ei lokalavis som forsøkte å fremstille vindkraftmotstandere som lovbrytere. I helgen ble det lest foran en turbin i Nord-Odal vindkraftverk, i forbindelse med Motvind Norges landsmøte.


Æ e kriminell! Æ heite for Solveig Aunsmo. Æ e kriminell!

Æ e Solveig, 7 år – forsiktig, stilleste jenta i klassen, tørs itj rekk opp handa.

Æ e Solveig 11 år – som reise med familiebåten langs unike Norgeskysten og får ha den som leikeplass.

Æ e Solveig 19 år – som har valgt yrkesvei. Æ vil bli organist. Gjennom musikk få vær med å sett et verdig punktum for et menneskets liv, og sett festpreg på dagen for paret som har lovt hverandre evig trofasthet.

Æ e Solveig 27 år – som har fått drømmejobben, som får start opp barnekor, som får vær med å bygg opp selvtilliten te kvar enkelt unge gjennom musikk.

Æ e Solveig 53 år – kriminell. I forrige uke bar æ ut et insekt – en hardnebb – så ingen på kontoret skuill tråkk på deinn. Likevel blir æ stempla som kriminell i Norge – hengt ut i avisa – fordi æ gikk tur i skogen etter klokka 17.00. Det va itj nå skilt eller avsperring som fortærd mæ at æ va på ulovlig grunn.

I dag har æ på deinn gule jakka som æ vart avbilda i, der avisa Glåmdalen stemple mæ som kriminell. Jakka har vært med mæ mange plassa det siste året, både på Haramsøya, Frøya og foran Stortinget. Litt spøkefullt vart deinn kalt «Kampjakka». Deinn va med te Haramsøya. Der va æ vitne te at et fortvila folk makteslaust prøvd å forsvar hjemman sine og framtida te ungdommen sin. Øya som bærre har et fjell. Øya som e invadert av folk utant´ i frå som kun e ut etter pæng. Som grave over en privat brønn mens eier står å skjer på, og politiet vokte så raseringa får skje uhindra. Mannen fikk en dunk med vatten utafor huset sitt.

Deinn gule jakka va med mæ te Frøya da turbinvingan kom. Der folket lå heilt utslått etter tøff behandling av politistyrka fordi dem villa vern natur og folk fra helsefarlig støy og forurensning. Det e vondt å les om de fuglan som folket fant der på forsommer´n, som vingeklippa lå og sulta mens ungan venta på mat i reiret.

Jakka va med sist foran Stortinget. Der fikk æ hør ei ung samekvinne fortell om det overgrep som skjer i Vesterfjella i Nordland – der Norges største vindkraftverk ska plasseres midt i samans reindriftsland som e verna av §108 i Grunnloven, der det står: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

I dag har æ tatt på mæ kampjakka. No E deinn kampjakka! Æ finn mæ ikke i å bli kalt kriminell, eller at det norske folk blir kalt kriminelle fordi dem forsvare naturen i landet sitt og kreve at Norges lova blir etterfulgt. I Grunnloven § 112 står det: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

På tirsdag va vi i Motvind Innlandet te Eidsvoll og etterlyst etterfølgelse av de her to paragrafan. Gjeld ikke lovan i landet vårres lenger? E Grunnloven avskaffa? Vi blir stadig fleir og fleir kriminelle i landet vårres. Vi vil ha igjen det landet vi voks opp i, – det trygge, demokratiske landet der loven VA loven, og loven vart etterfulgt, og politi og rettsvesen va på folkets side.

Æ heite for Solveig Aunsmo, – e kriminell og står her i deinn gule kampjakka. Æ kjempe for landet mitt, og vil – som det står i sangen «Motvind» av Hilde Merete Øverby – verne om et framtidsbarn. Det e neste generasjon og generasjonan etter der igjen som får bær konsekvensan av det vanvidd som politikeran vårres står for no, og som «den frie presse» støtte.

Det e snart valg. Stem riktig! Stem bort politikera som selge ut landet vårres stykkevis og delt te storkapitalen. Stem på dem som vil vern folk og natur, som ikke rasere landet bak maska «Det grønne skiftet». GODT VALG!


Nye innlegg