Motvind Norge, Energirike, Tysvær, Energidagene, Erna Solberg, Tina Bru, Regjeringen, Møter
Motvind festival 21 – Gruppebilde møte med statsråder

Bransjetreff i Haugesund – Hvem bestemmer norsk energipolitikk?

Energirike inviterer til bransjetreff i Haugesund 9. og 10. august, […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

22. juli 2022

Del:

Energirike inviterer til bransjetreff i Haugesund 9. og 10. august, og dørene lukkes med inngangspris på 4500 kroner for dem som vil se på. Bildet ble tatt i forbindelse med fjorårets energirikekonferanse. Synlig fra venstre: Bjarne Jensen (nåværende leder for Motvind Norges havvindutvalg), Tina Bru (daværende olje- og energiminister for Høyre), Hildegunn Flengstad (nåværende styreleder i Motvind Norge), Sveinulf Vågene (rådgiver i Motvind Norge), Sveinung Steinsland (stortingsrepresentant for Høyre), Erna Solberg (daværende statsminister for Høyre), Sonja Bjørknes (medlem av Motvind Norges folkehelseutvalg), Eivind Salen (daværende styreleder for Motvind Norge). Foto: Motvind Norge


Tekst: Eivind Salen


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Det foregår en kamp om norsk energipolitikk i disse dager. På den ene siden er kraftbransjen, der vindkraftlobbyen er en vesentlig del av nettverket. På den andre siden står vi som skal betale regningen.

Det foregår en kamp om norsk energipolitikk i disse dager. På den ene siden er kraftbransjen, der vindkraftlobbyen er en vesentlig del av nettverket. Deres versjon er at vi har for lite kraft, og at vi må produsere mer og det haster. I deres verden er det sånn at dette må til for det som med vekslende navn er «grønt skifte til fornybarsamfunnet», og at det er så dårlig tid at demokrati må settes til side og prosesser forenkles for at det skal gå fort nok. Et eller annet sted langs denne veien blandes forretning og idealisme, og denne blandingen er den største trusselen mot verdens økologiske og økonomiske bærekraft vi noen gang har stått overfor.

Et eller annet sted langs denne veien blandes forretning og idealisme, og denne blandingen er den største trusselen mot verdens økologiske og økonomiske bærekraft vi noen gang har stått overfor.

På den andre siden står vi som skal betale regningen. Vi ser pengene forsvinne fra bankkontoen, og vi ser landet forsvinne foran øynene på oss. Det er skremmende så det kan bli vanskelig å puste, natur og landskap en kjenner godt og har tilknytning til, som en holder for nært og hellig – og så plutselig blir det omregulert og gitt bort, til industriproduksjon av elektrisk kraft eller industriproduksjon av varer og tjenester som forbruker elektrisk kraft. Det siste blir brukt for å få tilgang til å bygge mer av det første, altså man bygger kraftkrevende virksomhet for å bygge kraftproduserende anlegg. Alt sluker begrensede arealer og begrensede ressurser. Men i innsalget for konsesjon blir det fremstilt som om ressursene er evige, vind og vann, og at de er utslippsfrie og nødvendige i det «grønne skifte mot fornybarsamfunnet».

På den andre siden står vi som skal betale regningen. Vi ser pengene forsvinne fra bankkontoen, og vi ser landet forsvinne foran øynene på oss.

I Haugesund 9. og 10. august drar det seg ordentlig til. Da inviterer Energirike til bransjetreff, og dørene lukkes med inngangspris på 4500 kroner for dem som vil se på. Her skal de snakke, olje- og Energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre, her kommer tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, her er leder i NHO, Ole Erik Almlid, leder i Norsk Industri, Stein-Lier,  Hansen. Her er direktør i Energi Norge, Toini Løvseth, og også en rekke direktører og ledere i kraftselskap, kommunestyre, med mer.

Alle disse er på solsiden av kraftkrisen vi er inne i. En lang, lang rekke av dem tjener penger på stor kraftproduksjon og høye kraftpriser. Her kommer politisk ledelse, i regionen, og i landet. De får høre historiene om hvordan det haster, og hvordan utredninger og prosesser må «forenkles» for å få bygget mer og fortere. Her er det ansvarlige statsråder for energi og for næring som vil få applaus og nikk, om de lover penger, lover arealer, lover fellesressurser. Her vil våre folkevalgte bli utsatt for det aller beste av kommunikasjonsstrategi som kan kjøpes for penger. Her vil de være, og lytte.

Her er det ansvarlige statsråder for energi og for næring som vil få applaus og nikk, om de lover penger, lover arealer, lover fellesressurser.

Fra Motvind-festivalen i 2021. Kraftbransjen med hele det politiske og kommersielle nettverket er i bygningen Festiviteten, like ved siden av. Foto: Eivind Salen

Samtidig er Motvind-festivalen utenfor. Den er gratis for alle som vil være med. Budsjettet er for innsamlede midler, frivillige gaver. Folk legger ned timevis av dugnadsarbeid for å arrangere, og presentere. Det er idealisme i hver krone. Her vil deltakerne få høre foredrag og appeller fra mennesker som frivillig setter av tiden sin, for å forsøke å finne ut hva i all verden det er som nå skjer med landet vårt, og hvordan formidle det best mulig, så flest mulig forstår det, og tar del i kampen.

Samtidig er Motvind-festivalen utenfor. Den er gratis for alle som vil være med. Budsjettet er for innsamlede midler, frivillige gaver.

Aldri har vi produsert mer kraft i Norge enn vi gjorde i 2021. Av 119,4 TWh vann som rant inn i magasinene våre, produserte vi 157,2 TWh elektrisk kraft. Den ustabile og upålitelige vindkraften bidro med 11,9 TWh, mesteparten nord for Dovre og Sognefjorden, der overskuddet av kraft er størst og behovet minst. Vi eksporterte 17,5 TWh kraft. Den norske stat fikk en høyesterettsdom mot seg, for å nekte den sørsamiske reindrifta retten til kulturutøvelse etter SP27. Menneskerettsbruddet pågår ennå.

I stedet for å gjøre opp for gammel skade, sender regjeringen to av sine ansvarlige statsråder for å love mer kraft, mer arealer, mer ressurser, mer penger, til et mektig nettverk som pumper taktfast på at det haster, det haster, det haster. Utenfor står vi i Motvind Norge, og alle som vil være med oss, i kampen mot ideen at du kan fylle et umettelig behov med begrensede ressurser. Velkommen med på rett lag.

Nye innlegg