91754080_3915551428485488_2201060435849904128_n

Den tyske ambassade blander seg i Andmyran

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. april 2020

Del:

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak». Motvind Norge har fått tilsendt brevet fra den tyske ambassaden til OED via Kari Vik i Motvind Andøy. Spillet om svarteper er i gang.

Det tyske investeringsselskapet har kjøpt et selskap, og ikke en konsesjon. Konsesjonen var ikke endelig avgjort og hadde kjent risiko. De er prosjekter som må fullføres innenfor en frist og innenfor lovverket. Ingen selskap bør investere i prosjekter som ikke er endelig avgjort. Dette er deres egen risiko. Hvem har informert dem til å tro at prosjektet er endelig avgjort når de kjøpte? Selger, som var Wallensten?

Ingen ambassader har rettslig klageinteresse. Motvind Norge merket seg at den danske ambassade skulle holde innlegg i OEDs Innspillsmøte 11. mars (møtet ble som kjent avlyst.)

Nye innlegg