Storheia, 3, 11.06.21, Lars Husby

Elektrifisering av oljeplattformer og samisk reindrift

En dom som falt i Høyesterett 11. oktober 2021 viser […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. mai 2022

Del:

En dom som falt i Høyesterett 11. oktober 2021 viser at vindkraftanleggene i Roan og på Storheia mangler gyldige konsesjoner. Bildet viser anlegget på Storheia. Foto: Lars Husby

Tekst: Kari Merete Andersen

Hva i all verden er koblingen her da, mellom elektrifisering uti havet og reindrift i fjellet? Mye tettere enn fantasien kunne finne på! Vi har vindkraftanlegget i Roan, der høyesterett enstemmig har sagt at anlegget ikke har gyldig konsesjon. Det er sjokkerende for alle at et halvt år etter dommen går fortsatt anlegget som om ingen dom var falt. Og så har vi oljefeltene Draugen og Njord, som ligger uti havet vest for Roan. Noen (dvs Stortinget og våre myndigheter) mener at elektrifisering av oljeplattformer med strøm fra land er smart. De kunne jo brukt elektrisitet produsert fra gass på plattformen, men da blir tallene i europeiske regnskap ikke så fine – den håpløse diskusjonen hopper vi over akkurat nå.

Det er sjokkerende for alle at et halvt år etter dommen går fortsatt anlegget som om ingen dom var falt.

Saken er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i disse dager behandler kraftkabel og trafoanlegg for elektrifisering av Draugen og Njord. Trafo og kraftkabel legges ved Roan Vind sitt anlegg. Her blir det altså strøm til oljeanleggene fra vindkraftanlegget som drives uten gyldig konsesjon, fordi det ødelegger reindrift og samisk kultur. Det blir to store feil på en gang, det. Landstrøm til oljeanleggene og knusing av samisk kultur. Noe mer håpløst kan det ikke være mulig å tillate. Hvorfor stopper ikke NVE dette umiddelbart? Og bedre blir det jo ikke av at dette må suppleres med vannkraft eller europeisk kraftmiks. Alle vet av vindkraft er avhengig av vind, og at anleggene bare produserer i en tredel av tiden. Kabler og trafo ødelegger enda mer areal på land enn det som Roan-utbyggingen allerede har gjort. Og i havet legges de gjennom områder med kaldtvannskoraller, en naturtype som er så viktig at den skal tas spesielle hensyn til.

Hvem er det som ønsker å gjøre dette (i tillegg til at NVE tillater det)? Det er OKEA ASA, som ble startet av Ola Borten Moe og co i 2015, to år etter at han gikk av som olje- og energiminister. Han er aksjeeier og styremedlem i OKEA. Ola Borten Moe er også forsknings- og høyere utdanningsminister samt Senterpartiets 1.nestleder. Hvor er etikk og samfunnsansvar når man holder på sånn som dette? I denne saken har vi kroneksempelet på at elektrifisering av samfunnet ikke er kvikk-fiks. Vi skal løse klimaproblemet, men vi kan ikke løse det med å ødelegge natur og urfolks kultur. NVE kan ikke oppføre seg som om ingen høyesterettsdom er avsagt for Fosen-anleggene. Nå må dere stoppe før dette blir enda verre!

NVE kan ikke oppføre seg som om ingen høyesterettsdom er avsagt for Fosen-anleggene. Nå må dere stoppe før dette blir enda verre!

Debattinnlegget ble først publisert i Klassekampen: