Innbyggerinitiativet overlevert underskrifter

Innbyggerinitiativet ang Vikens eierskap i Zephyr AS» ble overlevert til direktør Ole Kjendlie i fylkestinget i Viken sitt sekretariat av Siri Fjeseth 3. mars

Innbyggerinitiativ i Viken om Zephyr AS

Medlemmer i Motvind tar nå grep for å få fylkestinget i Viken til å ta konsekvensene av sitt eieransvar i Zephyr AS. Viken fylkeskommune eier 50% av A-aksjene og har dermed et betydelig ansvar for Zephyrs ødeleggelser av uerstattelig natur i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

15. mars 2020

Del:

Innbyggerinitiativet ang Vikens eierskap i Zephyr AS» ble overlevert til direktør Ole Kjendlie i fylkestinget i Viken sitt sekretariat av Siri Fjeseth 3. mars

Medlemmer i Motvind tar nå grep for å få fylkestinget i Viken til å ta konsekvensene av sitt eieransvar i Zephyr AS. Viken fylkeskommune eier 50% av A-aksjene og har dermed et betydelig ansvar for Zephyrs ødeleggelser av uerstattelig natur i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms.

Innbyggerinitiativet ble sendt til fylkestinget i Viken 1. mars som «Min sak» med 819 underskrifter. Brev med manuelle underskrifter ble levert 3. mars. Saka vil komme opp i fylkestinget 20. mai eller 18. juni.

Initiativgruppa vil også sende brev til alle kommuner med B-aksjer i Zephyr AS med oppfordring til å bevirke til at Zephyr AS stopper sine engasjement i vindkraft.  

Fylkespolitikere plikter å ta stilling til den praksis fylkeseide selskap bedriver som spekulanter i vindkraftprosjekter. Alle anlegg som bygges nå er for overskuddskraft, og ikke nødvendige for forsyningsikkerheten. Denne saka handler om demokrati i praksis. Motvind Norge følger Vikensaken med stor interesse, og takker medlemmer i Viken for initiativet.

Som Viken-borgere initierte vi i februar en underskriftskampanje for å forsikre oss om at Viken fylkeskommune følger opp sitt eieransvar i Zephyr AS, samt jobber aktivt for å nå målet i «Samarbeidsplattform Viken 2019-2023» for å bevare urørt natur.

I fellesprogrammet har posisjonspolitikerne i Viken (Ap, Sp, MDG og SV) står det «Viken fylkeskommune skal si nei til bygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder. Støtte opp om kommuner som sier nei til etablering av vindturbinparker.»

Dette er løfterikt. Vi forutsetter at Viken fylkeskommune mener at dette vil gjelde også overfor andre deler av landet. Erfaringa er at selskapet Zephyr AS ikke har dette perspektivet.

I møte med adm. direktør Olav Rommetveit i Zephyr AS  og direktør Morten Karlsen i Østfold Energi ble det klart at Zephyr AS sin intensjon er å fortsette bygging og drift nye vindturbinanlegg landet rundt.
Dette møtet utløste «Innbyggerinitiativ»-saken

Totalt ble 819 underskrifter samlet inn og overlevert fylkestinget i Viken:

  • 611 elektronisk innsendte via «minsak.no»
  • 131 elektronisk signerte i «opprop.net»
  • 77 manuelle underskrifter på lister

I tillegg har vi ca 400 støtteunderskrifter fra vindkraftmotstandere i landet for øvrig.

Vi initiativtakere (Dag Bremnes, Siri Fjeseth, Anne-Marie Schiøtz, Håkon Skau og Gunvor Slaatto ) takker alle for støtte i startsaken «Opprop», i fortsettelsen med «Min sak», foruten alle oppfordringer og delinger. Hjertelig takk!

Med 819 underskrifter fra Viken-borgere, plikter fylkestinget i Viken å ta stilling til våre to spørsmål angående deres ansvar som medeiere i Zephyr AS. Vi har positive forventninger og imøteser et snarlig svar.