crypto-blog-featured-image1

INNKALLING TIL LANDSMØTE 2019

TilMedlemmer i Motvind NorgeStyret i Motvind Norge Frøya, Vardafjell, Sørmarkfjellet […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

29. oktober 2019

Del:

Til
Medlemmer i Motvind Norge
Styret i Motvind Norge

Frøya, Vardafjell, Sørmarkfjellet 23. oktober 2019

Motvind Norge innkaller til landsmøte for 2019 på Frøya.

Tid: Lørdag 16. november 2019 klokken 15-18.
Sted: Frøya kultur- og kompetansesenter
Adresse: Nordfrøyveien 411, 7260 Sistranda

Sakspapirer vil bli sendt ut 2 uker før, og påmelding skjer mellom: 
mandag 28. oktober – fredag 1. november.  
Oppdatering: påmelding skjer fram til landsmøtet! 16. november!

Send 

 • fullt navn, 
 • medlemsnummer
 • fylke 

på e-post til: Landsmoetemotvind@gmail.com.

Representasjon:
Vedtektene sier: «Ved medlemstall over 200 personer kan det innføres en ordning med forholdsmessig geografisk representasjon på landsmøtet fra 1. medlem, med utgangspunkt i medlemmenes registrerte adresse.»

Vi har nå over 4000 medlemmer, og har bestemt oss for å bruke fylkene i Norge og velge representasjon ut ifra det. Hvert fylke får 1 representant per påbegynt 40 medlemmer.
Minimumsrepresentasjonen er 4, så alle fylker får stille med 4 representanter uansett hvor mange medlemmer de har. Liste over fylker og representasjon ligger vedlagt under.

Ved valg/oppnevning av representanter til landsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg i Motvind Norges organisasjon skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Styret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen. Vi skal velge styre, varamedlemmer og valgkomite.

Det er anledning til å delta som observatør for alle medlemmer (disse har ikke stemme- og talerett under selve forhandlingene).

Alle spørsmål rettes på e-post til Landsmoetemotvind@gmail.com

Foreløpig program Landsmøte 2019. Det tas forbehold om endringer.

 1. Velkommen v/Interimsstyrets representant Hans Anton Grønskag
 2. Valg av møteleder, referent og 2 protokoll-underskrivere
 3. Formål – vedtak. Innledning ved Eivind Salen
 4. Vedtekter – vedtak.
 5. Valg – vedtak
  • Presentasjon og programerklæring fra foreslått styre: runde blant kandidatene
  • Valg av leder, styre- og varamedlemmer for perioden 2019 til landsmøtet april 2021
  • Revisor, valg av revisor
  • Valgkomité for styrerepresentanter som skal velges/byttes ut i 2021
 6. Status økonomi
 7. Medlemskontingent for 2020 – vedtak
 8. Budsjett og handlingsplan for 2020 – vedtak
 9. Avslutning med nyvalgt styreleder

Dokumenter til Landsmøtet

Dokumenter med regnskap, budsjett og vedlegg til sakslista vil bli sendt til medlemmene senest 2. november 2019. Dokumentene vil kun bli sendt som e-post.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen
til landsmøtet på Frøya.

Vennlig hilsen
Motvind Norge

Eivind Salen  – leder
Hans Anton Grønskag – nestleder
Torbjørn Lindseth – styremedlem

sdr

Vedlegg:
Liste over fylker og representasjon

FylkeMedlemmerRepresentanter
Akershus2737
Aust-Agder1074
Buskerud914
Finnmark264
Hedmark1524
Hordaland51813
Møre og Romsdal38310
Trøndelag90423
Nordland1554
Oppland904
Oslo2447
Østfold894
Rogaland68118
Sogn og Fjordane2216
Telemark614
Troms884
Vest-Agder1825
Vestfold1374

Ikke registrerte fylker: 14
Totalt antall medlemmer: 4414, Representanter: 129

Alle fylker får minimum 4 representanter, og fylker med over 160 medlemmer får 1 ekstra representant per påbegynt 40 medlemmer. Landsmøterepresentanter må ha betalt medlemskontingent. Blir det for mange påmeldte fra et fylke, er det de som har meldt seg på først som får møte- og stemmerett på landsmøtet. Styret har automatisk representasjon på landsmøtet.

Nye innlegg