Eivind Salen Haramsøya

Klar for nye oppgaver!

av styreleder Eivind Salen Det har vært utrolig givende å […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

16. mars 2022

Del:

av styreleder Eivind Salen

Det har vært utrolig givende å være styreleder i en så dynamisk organisasjon med så gjennomengasjerte mennesker som Motvind Norge. Vi har bygget opp oss fra ingenting til en landsomfattende medlemsorganisasjon, der svært ressurssterke mennesker legger ned timevis med frivillig innsats. Alt for å stoppe vindkraften, som forandrer vårt land til det ugjenkjennelige, både når det gjelder landskapet og når det gjelder samfunnet. Dette vil vi ikke ha.

I denne organisasjonen har jeg vært interimstyreleder frem til første landsmøte i 2019, og så er jeg blitt gjenvalgt to ganger etter det, til sammen fire styresammensetninger. I tillegg er administrasjonen og staben skiftet ut flere ganger, det er veldig intenst å være i hjertet av Motvind, men det er også veldig givende. Vi har virkelig vært under press, virkelig blitt angrepet, men folk har vist seg fra sin sterkeste side og mer enn det, sånn at vi hele tiden har klart å holde problemene unna og delta slagkraftig i kampen. Det har vært blant våre største styrker i disse periodene jeg har vært styreleder.

Nå går Motvind Norge inn i en ny fase. Strukturer er lagt på plass, folk er blitt kjent med hverandre, og det er også innarbeidet rutiner som skal få systemene til å virke. Alt dette må utvikles videre. Det blir blant Motvind Norges viktigste oppgaver i tiden fremover.

Her er det ikke naturlig at jeg er styreleder. Jeg er fullt motivert til å jobbe videre for Motvind Norge og for saken alle døgnets ledige timer, sånn som nå, men styreledervervet kan jeg godt overlate til andre. Det gjør jeg med glede, vel vitende at det er mange i organisasjonen ypperlig kvalifisert til å lede styremøtene og styrearbeidet fremover nå. Min plass er ute i felten, sånn som her, på Haramsøya, og utallige andre steder jeg har besøkt.

Det arbeidet vil fortsette. Men med en annen styreleder. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har sittet i styret med meg disse årene, både faste og vara, skulle gjerne ha takket hver og en personlig. Der har gjort en fantastisk jobb, og dere har gjort det veldig lett å være meg. Det samme gjelder for de mange frivillige og betalte medarbeidere jeg har jobbet tett med, det er en gave å møte og bli kjent med så mange gode mennesker, så utrolig gode i så mange krevende situasjoner.

Tusen hjertelig takk! Og velkommen med videre!

Nye innlegg