Vindkraftutbyggere over hele landet har gjennom flere år tatt seg til rette uten å søke kommunen på forhånd. Bildet viser hvordan turbinene ruver i terrenget på Frøya. Foto: Steven Crozier

Kommunaldepartementet takker Motvind Norge

Vindkraftutbyggere over hele landet har i årevis tatt seg til […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. mai 2022

Del:

Motvind Norge har gjennom flere år avdekket lovbrudd og klaget disse inn til myndighetene. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) takker nå organisasjonen for en viktig lovavklaring knyttet til plan- og bygningsloven i vindkraftsaker. 


Vindkraftutbyggere over hele landet har i årevis tatt seg til rette uten å søke kommunene på forhånd etter plan- og bygningsloven i saker som dreier seg om eiendomsendringer. Representanter for forvaltingen og bransjens advokater har hevdet at det ikke er søknadsplikt. Motvind Norge har argumentert for det motsatte. KDD bekrefter nå at alle vindkraftutbyggere har søknadsplikt etter plan- og bygningsloven hvis tiltaket innebærer eiendomsendring, noe som følger av § 20-2 jf 20-1 bokstav m. Slik Motvind Norge ser det, innebærer lovens system at det samme må gjelde for vegbygging og terrenginngrep i forbindelse med vindkraftutbygging, som for eksempel masseuttak. 

Kommunal- og distriktsdepartementet bekrefter nå at alle vindkraftutbyggere har søknadsplikt etter plan- og bygningsloven hvis tiltaket innebærer eiendomsendring, noe som følger av § 20-2 jf 20-1 bokstav m.

Nå som innholdet i loven er avklart av KDD, er det ikke lenger tvil om at vindkraftutbygging har pågått ulovlig. I flere saker har man unnlatt å avklare om andre folks rettigheter er ivaretatt. Samordningsplikten med andre lover er ikke fulgt opp systematisk. Hvorvidt matrikulering, tinglysing, pantsetting, ekspropriasjon og dispensasjon har foregått på lovlig vis, kan man derfor ikke vite. Motvind Norge følger opp saken og vil fortløpende orientere om dette via organisasjonens kanaler.  


Lovavklaringen fra Kommunal- og distriktsdepartementet kan du lese her.
Motvind Norges pressemelding tilknyttet denne saken kan du lese her.
Slik kan du gå frem for å få innsyn i din kommune.