Froya-galleri-3

Livet i Nessadalen – et kollektivt opprør mot vindkraft

På barrikadene for «Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)», og Plan- og bygningsloven – mot våre egne politikere.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. juli 2020

Del:

Foto: Jan-Egil Eilertsen

Av: Hans Anton Grønskag, Styremedlem
– Leder for Nei til vindkraftverk på Frøya

På barrikadene for «Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)», og Plan- og bygningsloven – mot våre egne politikere.

Dette er ingen heltehistorie av typen Supermann. Det er ingen enkeltpersoner som løser floker, og redder verden. Dette handler om et opprør, sett fra innsiden av utkanten – i det som vi vil tro er en del av det demokratiske landet Norge.

Dette er kollektivets historie. I et kollektiv er det mange enkeltpersoner som spiller på lag, og finner sin plass ut fra erfaringer og ferdigheter, og alle disse handlingene, ordene og uttrykkene veves sammen til det vi på godt norsk kaller en bygd.

I krisetider er også bygda en kollektiv helt, som handler ut fra nedarva verdier. Det skjer nå! Våre landskap er under angrep. Vår natur er under angrep.

Vi som skal stoppe det er bygdefolket – de som ikke er omhandla i statens vindkraftpolitikk.

Denne bygdekrafta er omtrent ukjent for politikerne i Oslo, selv om bygdeopprør og bondeopprør har felt regjeringer, i århundrer.

Den lever fortsatt, men ikke i vindkraft-konsesjoner, eller i vindkraftlobbyens fantasi.

Den karikerte bygdetullingen lever fortsatt i Nrk’s underholdningsverden, og stempelet «populisme» er flittig brukt av eliten på Stortinget, når bygda raser.

Vindkraftlobbyen i Zero og Norwea har spedd på med å drive retorikk-slakt, og advart resten av kongeriket mot å bli smitta av disse fæle folka.

De kjenner ikke den krafta vi har i våre bygder. Men nå skal de få en vekker.
De skal, rett og slett lytte!
Denne politiske slakta av bygde-Norge finner vi oss ikke i.
Alt skal stoppes Tina Bru!

Dine finansvenner er ikke våre venner, men du, og dine, regner med at det er greit at du gir dem gaver du ikke eier, våre hjem! Dere har invitert deres venner hjem til oss, men vi vil ikke ha dem som gjester. I denne omgang er det vindkraft som gjelder, i neste omgang handler det om datasentre, krypovaluta, og enorme kraftbehov – skapt av eliten.

For Frøyas del er det tyske SWM gitt en eierandel på 70% i det vindkraftverket som skal rage 180 meter over ei flat øy. Vi har aldri blitt bedt om å godta å leve midt i et industrihelvete i 25 år, for dere har tenkt for oss, og har fratatt Miljødirektoratet mulighet til å sette retten bak sine krav om stans, selv om de advarte mot denne konsesjonen i 2005, 2012 og 2018.

Hvordan er det mulig?

Dere har satt plan- og bygningsloven ut av funksjon, med energilova.

På den måten kan dere påstå at dere handler ut fra «lovlig fatta vedtak», selv om rødlistearter slaktes, og trua naturtyper drepes langs hele vår langstrakte kyst.

Det er folket i Nessadalen på Frøya som verner de lovene dere har satt ut av funksjon – de lovene som skulle være en garanti for at kampen for natur, miljø og klima skulle være mulig.

Dere har gjort alt dette til en kremmer-sak, og kaller det «Det grønne skifte»!

Poltitiet skal forsvare denne galskapen. Alt stopper opp når turbiner trilles ut på veiene, og fjell sprenges til singel.

Statlig overgrep er ikke et begrep på Politihøgskolen.

Politiet er lydig, men noen sier hva de mener, og noen må før eller siden velge ut fra overbevisning. Det har skjedd før i vår historie.

Det er uforståelig mange som forguder absolutt individualisme og hensynsløs liberalisme i landet vårt i dag, og det er svært mange av disse i parlamentet.

Vår heltehistorie handler ikke om individualisme.
Dette er kollektivets finstemte reaksjon.
Dette er bygdas stemme. Dette er de som står opp for sine landskap.
De landskap som vår litteratur, og vår kunst og vår tenkning bygde en nasjon ved hjelp av.
Folk og landskap er ett!
De fleste forstår det.
I øyeblikket er det foruroligende mange i Regjering og Storting som ikke gjør det.

Nye innlegg