Fosendommen ett år

Markering av Fosen-dommen

Norske Samers Riksforbund, Motvind Norge, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

6. oktober 2022

Del:

Norske Samers Riksforbund, Motvind Norge, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom inviterer til markering foran Stortinget på årsdagen for Fosen-dommen. Grafisk design: Siri Fjeseth

Ett år har gått siden den historiske Fosen-dommen, hvor reindriften vant over staten i striden om vindkraftutbyggingen på Fosen. Norske Samers Riksforbund, Motvind Norge, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom inviterer til markering på Eidsvoll plass, utenfor Stortinget, tirsdag 11. oktober.

For snart ett år siden, 11. oktober 2021, slo Høyesterett fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige. Dommen representerer en historisk sterk anerkjennelse av urfolks rettigheter i Norge som vil få store konsekvenser framover. Vi er skuffet over treig oppfølging av dommen fra statens side. 

Årsdagen for den historiske dommen vil bli markert foran Stortinget med et rikholdig program der samiske organisasjoner, representanter for reindriften, kunstnere og kulturutøvere, miljøorganisasjoner og politikere deltar. Det blir appeller, debatt og forskjellige kulturinnslag med blant annet joik, samisk seremoni og slampoesi. Norske Samers Riksforbud er hovedarrangør. Motvind Norge, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er medarrangører. Blant deltagerne finner vi reineierne John Kristian Jåma og Terje Haugen fra Fosen, Eirik Myrhaug Partapuoli, sjaman og NVE-ingeniør som var sentral i sultestreiken under Alta-saken, og Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Programmet starter klokken 14:30 med kulturelle innslag, før hovedprogrammet begynner klokken 15:00.

Fosen-dommen markeres også andre steder i landet. 9. oktober er det kulturkveld og støttemarkering i Trondheim, hvor blant annet Mari Boine trio og Frode Fjellheim deltar. I Karasjok blir det en stor markering 11. oktober. Kampen for samenes rett til utøvelse av sin kultur fortsetter. På Øyfjellet, i Repparfjord, på Laksefjordvidda og flere andre steder er natur og reindrift i fare som følge av kraftutbygging og gruvedrift. Fosen-dommen legger viktige føringer også for disse sakene, noe norske myndigheter er nødt til å respektere.

PROGRAM

14:30-15:00: Kulturelle innslag

Jørund Westgård – «Tida e’ ikke den samme!» Åge Aleksandersens norske versjon av «The times they are a changin’»

Torgeir Vassvik – norsk/samisk komponist og vokalist. Han kombinerer joik og strupesang med tromme og innslag med tradisjonelle instrumenter og naturlyder.

Eirik Myrhaug Partapuoli – sjaman og NVE-ingeniør som var sentral i sultestreiken i forbindelse med Alta-utbyggingen gjennomfører en samisk seremoni.

Aili Kathrine Wergeland Teigmo – samisk artist fra Karasjok (5)

Foto fra vindkraftanlegget i Storheia på Fosen: Lars Husby


15:00-16:00: Hovedprogram

Åpning ved organisatorisk nestleder Vidar Andersen i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Hilsen fra Sametinget v/Beaska Niilaas (leses opp).

Nyvalgt ungdomsleder NSR-N Elle Márgget Nystad.

Professor i rettsvitenskap Øyvind Ravna, Universitetet i Tromsø, orienterer om Fosen-saken.

Siri Broch Johansen (Juho-Sire fra Tana) fremfører sitt slampoetiske dikt «Park».

Naturvernforbundet, appell v/nestleder Pernille Hansen.

Natur og Ungdom, appell.

Foto fra vindkraftanlegget i Storheia på Fosen: Lars Husby

Motvind Norge, appell v/styremedlem Torbjørn Lindseth.

Cecilia Persson, samisk scenekunstner, joiker fjellet, vinden og stormens joik.

Politiske appeller: Ola Elvestuen fra Venstre, Lars Haltbrekken fra SV og Sofie Marhaug fra Rødt.

Terje Haugen, reineier og leder i Nordgruppa Fosen sijte.

John Kristian Jåma, reineier i Sørgruppa Fosen.

Guren Hagen fremfører «Hotel Jord»

Heihkka (Ole Henrik) Kappfjell, siidaleder i Jillen Njaarke, Øyfjellet som flyttlei og reservebeite.

Sluttappell v/ Inge Danielsen, leder i Norske Reindriftsamer Landsforening (NRL) og styremedlem i Motvind Norge.

Foto fra vindkraftanlegget i Storheia på Fosen: Lars Husby