motvind-markeringer

Marsj

Vi er over hele landet nå. Det syder og koker overalt. Lokalpolitikere allierer seg med vanlige folk og interesseorganisasjoner, det er en kraft vi sjelden før har sett, og det kommer av at vi rett og slett vil fotografere landet vårt.

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

5. juli 2020

Del:

Av Eivind Salen, styreleder

Vi er over hele landet nå. Det syder og koker overalt. Lokalpolitikere allierer seg med vanlige folk og interesseorganisasjoner, det er en kraft vi sjelden før har sett, og det kommer av at vi rett og slett vil fotografere landet vårt.

Denne uken har jeg reist litt rundt i vindkraftanlegg i Rogaland, for å være med Per Inge Østmoen å fotografere. Det vi ser er skjæringer og kutt gjennom landskapet, som føles som det er skjæringer og kutt gjennom vår egen kropp. Det gjør vondt. Og det må stoppes.

Naturfilmkanalen kom betimelig med en ny film i serien Møller og Avmakt. Den heter: Naturranet.

Sånn er det. Det eneste er at det er ikke Avmakt lenger, det er Motstand.

På filmen – som er helt fersk – sier de at 40 ordførere har underskrevet ordføreroppropet. Det riktige svaret nå er 77 eller 78.

Det har vært så mange markeringer og aksjoner at det ville vært en egen, lang post, bare å ramse dem opp. Hvert sted samles folk som har sett og hørt ting, innsidehistoriene, de som gjennom Motvinden har fått en kanal til å spres utover hele landet. Ingen vindkraft eller annen kan stå i mot dette. Styrken i Folket. Styrken i Sannheten.

Det har åpnet seg et politisk vindu med representantforslaget til SV, der et enstemmig Storting vedtok at alle vindkraftkonsesjoner skulle gjennomgås på nytt. Nå har vi hele sommeren til å forberede Stortinget og de som skal gjennomgå, hva de skal lete etter, og hva de skal finne. Der setter vi inn våre tyngste kanoner. De er i gang.

Vi samlet inn over 500 000 kr i en spleis til reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke på Øyfjellet. Jeg vil si det er historisk. Det er det norske folk fra sør til nord som stiller seg ved siden av den sørsamiske reindrifta i solidaritet, deres sak er vår sak, vi er her, og vi hjelper. Det skulle vi ønske vi kunne si om vår egen sentralmakt også. Hva Regjeringen her gjør for å støtte reindrifta står til stryk. De tar fra Jillen-Njaarke flytteleia ved å sette landets største vindkraftanlegg oppå den, og de tror det skal la seg løse med «avbøtende tiltak».

Sånn løses bare med Motvind.

Vi er i gang. Vi er en folkebevegelse i målrettet marsj. Vi blir større og større og større hele tiden, vi blir ikke slitne, men sterkere. Ingenting kan skremme oss, og ingenting kan stoppe oss. Vi er en kraft, og den heter Motvind. Vi er i marsj.

Bli med.