Finnskogen – er nå uaktuell for UNESCOS verdensarvliste

Motvind i emning

Av styreleder Eivind Salen Det er trykkende stemning på mange […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

24. januar 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Det er trykkende stemning på mange måter. Det uvirkelige skjer på Stadtlandet, Haramsøya, Øyfjellet, Buheii, Tysvær, Songkjølen og Engerfjellet, enda så horrible utbyggingene er, så fortsetter de. Enda alt som blir avslørt, så får det ikke noen konsekvenser, ikke for utbygger, og ikke for de ansvarlige i statsapparatet.

Alt fortsetter som om ingenting har skjedd. Den ene skandalen overgår den andre, det er grusomme klimagassutslipp fra den dype myra på Stadtlandet, ørner kappes og faller til jorden på Fosen, det er ulovlig igangsatt arbeide på Kjølberget, Finnskogen, og en rekke andre steder, det er resultatet av en slendrian som ikke ligner noenting.

Likevel bygger de.

Og i en trykkende tid, hvor koronapandemien kommer i tillegg til alt det andre, er det farlig fort gjort gli inn i fortvilelsen og resignasjonen. Skal det virkelig ikke være mulig å stoppe? Skal vi måtte leve med disse redslene i tiår fremover?

Selvfølgelig er det nå vi må mobilisere hver tøddel av motstand rundt omkring i det ganske land. Det er vanskelig, for forsøkene på aksjoner og markeringer møter korona-restriksjoner, og vi sentralt må planlegge en organisasjon og en strategi før vi setter den ut i live. I høst var flere ting som forstyrret oss, som de vet, de som følger oss tett.

Men Motvind har siden startet hatt for vane bare å ignorere alle vanskeligheter, og gitt på med full motstand. Ingenting er verre enn at anleggene blir realisert. Ingenting mer uakseptabelt enn at de ser ut til å ville fortsette med å legge til rette for mer utbygging i neste Stortingsperiode også.

Vi fyrer av gårde en uttalelse til høringen om dispensasjonsvedtaket Våler kommune er bedt om å gjøre for Austri Vind AS på Kjølberget i Finnskogen. I Finnskogen. Så skal de liksom gjøre dispensasjonsvedtak for å gjøre industriområde av den fantastiske skogen vi har arvet fra fortiden. De oppfører seg som om det er pro forma, «anlegget er jo bygget», men kan umulig ha lest vårt eget lovverk, som sier at man ikke skal ta hensyn til at arbeidene er igangsatt når igangsettelsen er ulovlig.   

Og det er nok flere ting som er ulovlig og tvilsomt med denne utbyggingen, enn bare at fristen var gått ut, som er grunnen til at Sivilombudsmannen kom til konklusjonen at hele raseringen av Finnskogen og Finnskogleden har skjedd ulovlig. De hadde en tillatelse, men den var foreldet, og så har de bygget alt ferdig og montert 11 av 13 turbiner. Så skal det liksom være greit?

Dette er det juridiske. I tillegg kommer det moralske. Dette er skogfinnenes skog, en nasjonal minoritet i Norge, med nasjonale minoriteters rettigheter. De rettighetene blir satt til side, for at Austri Vind AS skal tjene penger.

Eierne av Austri Vind AS er tyske Stadtwerke München, Hafslund og Gudbrandsdal Energi. Eierne av Finnskogen – hvem er det?

Det er mye mer som skjer i Motvind, og som vil bli synlig når vi får gjort det ferdig. Vi har mektige motstandere i Vindkraften, og de slutter aldri å overraske oss. Er det rikskringkastingen i NRK som forsøker å sette oss i bås med litt av av hvert? Leser de ikke hva vi skriver, eller hva? Vi er for helse, natur, livsglede, fellesskap, demokrati og rettssamfunnet, der rettighetene ikke måles i penger. Der nettopp de svake skal beskyttes. Nettopp de vergeløse trenger verge.

Argumentene har vi. Kraften for få dem til å gjelde bygger vi opp. Mot Makten hjelper verken ord eller rett, så får vi være litt makt vi også. Så mange og så sterke at de skjønner. Til det trengs medlemmer. Til det trengs entusiasme. Til det trengs alle.

Bli med. Motvind.