crypto-blog-featured-image1

Motvind Norge går styrket videre

Motvind Norges første landsmøte gikk av stabelen på Frøya lørdag […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. november 2019

Del:

Motvind Norges første landsmøte gikk av stabelen på Frøya lørdag 16.
november, med 60 deltakere, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
Stemning var god, og landsmøtedeltakerne var godt fornøyd med arbeidet som
er gjort de vel to månedene organisasjonen har eksistert. Den ferske
organisasjonen går styrket videre med vedtatte vedtekter der formålet er å
stanse vindkraftregimet og bidra til bærekraftig areal- og
energiforvaltning. På programmet videre står medlemsverving, støtte til
lokale grupper og politisk arbeid.

Styret er bredt sammensatt med ungdommelig engasjement koplet med solid
erfaring fra organisasjonsliv, næringsliv og forvaltning. Salen, Grønskag
og Lindseth fra interimsstyret fikk fornyet tillit. Valgene var enstemmig.

Landsmøtet foregikk på Frøya kultur- og kompetansesenter på Sistranda, og
Frøyahelga takkes for et teknisk meget bra arrangement. Aksjonsgruppa på Frøya viste film og foto om Frøya og om konfliktene knyttet til TrønderEnergi sitt vindkraftprosjekt på øya.

I strålende høstvær dro landsmøtedeltakerne på befaring og lunsj i
Nessadalen, der politiets rolle i har vært et hett tema.
Opplevelsen ble uventet autentisk siden en patrulje med to betjenter
fra Orkanger stilte opp og bryskt filmet og viste bort gjestene.

Vindkraft er ingen løsning. Vi får aldri naturen og stedene tilbake! Mye er gjort, alt har skjedd i rekordtempo, Motvind Norge er kommet for å bli!

Det nyvalgte styret i Motvind Norge: Foran fra venstre: Marit Dahl, Hedmark, Anita Haukås Oppedal, Hordaland, Eivind Salen, Rogaland (leder), Hans Anton Grønskag, Trøndelag, Harald Kjeldstad, Sogn- og Fjordane, Bak fra venstre: Line Harbak, Trøndelag (vara), Jørund Nygård, Sogn- og fjordane (vara), Kari Merete Andersen, Trøndelag, Sverre Sivertsen, Oslo, Karianne Pettersen, Nordland, og Eivind Mauland, Agder. Ikke til stede: Torbjørn Lindseth, Trøndelag, Synnøve Kvamme, Hordaland, Inge Danielsen, Trøndelag og Ole Henrik Kappfjell, Nordland (vara)

Nye innlegg