REPowerEU-7000-horingssvar-23.08.22-1

Motvind Norges høringssvar til REPower EU

Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge Da Norges vassdrags- […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

24. august 2022

Del:


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsket å innføre en nasjonal ramme for vindkraft, ble de møtt av unison motstand med over 5000 negative høringssvar. Nå som de forsøker å snikinnføre det samme, bare med enda kortere og dårligere prosesser, og med et høringsdokument på engelsk og frist over sommeren på å levere, så ble det den gamle rekorden ettertrykkelig slått. Dette vil vi ikke ha.

Det endelige tallet er ikke klart ennå, men det ligger an til å bli over 7000 som til tross for den korte tidsfristen og den diskret måten høringen ble lagt ut på, svarer på den i kunnskapsbasert sinne. For det er mange som nå er provosert. Først har vi sett landet vårt og landskapet vårt bli nedbygd av gigantiske vindturbiner som selvsagt ikke har noen ting i norsk natur å gjøre, så har den ene historien verre enn den andre kommet frem om hvordan denne utbyggingen er gjennomført, og hvilke skjebner naboer og berørte parter har lidd. Til sist kommer en helt unødvendig energiforsyningskrise, med skyhøye rekordpriser på strøm og rekordtomme magasin. For første gang på generasjoner har vi reell fare for forsyningssikkerheten, og reell mulighet for strømrasjonering. Det var ikke dette de lovet oss.

De nye endringene i direktivene, som er et ledd i et prosjekt kalt REPower EU, vil gjøre det enda enklere å komme til arealene våre og fellesressursene våre. Skamløst blir en grusom krig i Ukraina brukt som påskudd for en energiomlegging som uansett har vært planlagt i årevis, der energikilder som fungerer skal fases ut for ustabil vindkraft og solkraft, der særlig vindkraften har hatt enorme negative konsekvenser for energiforsyningen i Europa, og for både energiforsyningen og for naturmangfoldet i Norge. Ingen steder er det verre å bygge vindkraft enn her, hvor de må sprenge fjell og drenere myr, og industrialisere ikoniske landskap som Stadlandet, krenke urfolks rettigheter med vindkraft i reindriftsområde, og ødelegge flotte lokalsamfunn i distriktene. Dette for å produsere en energi Norge ikke trenger, og som vi eksporterer til utlandet, med svinn i kablene, og mot å få europeiske kraftpriser tilbake.

Motvind Norges høringsuttalelse består av fem sider. Her skriver vi kort, og rett på sak, hva som er problemet med selve høringen, og hva som er problemet med innholdet i endringene i direktivene. Punktvis kan det settes opp slik:

  • Prosessen er for dårlig med kort frist og grunnlagsdokument på engelsk
  • Endringer medfører at innbyggeres rettigheter blir satt til side for å gjøre veien lettere for private investorer.
  • Direktivet ber om å få utpeke såkalte «go-to»-soner for vindkraft, noe Norge klart har sagt nei til gjennom høringen til nasjonal ramme i 2019.
  • Direktivet vil la EUs lovverk overstyre norsk lovverk, selv om Norge to ganger har sagt nei til EU gjennom folkeavstemning.
  • Utbygging av vindkraft har ført til store konflikter over hele landet. Det nytter ikke nå å gjøre mer av det samme som har ført til konfliktene.
  • Norge har mer enn nok kraft som det er, og kan gjennom kloke valg skaffe mer gjennom oppgradering av eldre vannkraftverk og redusere behovet gjennom energieffektivisering, uten å sette allmenne rettigheter og innarbeidet forvaltningspraksis til side på denne måten direktivene legger opp til.

Det er nok nå. Norge har ikke noen forpliktelse til å ødelegge vår natur og vårt land for å dekke hullene i EUs energipolitikk. Vi må si nei til dette direktivet, og så må vi gå i gang med å bygge en helhetlig norsk energipolitikk, til beste for natur, næringsliv og samfunn.