DSC09265

Motvinden øker i styrke

Av Eivind Salen, styreleder. Forrige uke var en bra uke […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

24. august 2020

Del:

Av Eivind Salen, styreleder.

Forrige uke var en bra uke for noen, og en vond uke for andre. Forrige uke var en ekstrem uke, som alle ukene er i Motvind.

Men vi har ikke noe valg. Vi øker, og må øke i styrke.

Internt var det hektisk møtevirksomhet, og mange flere telefonsamtaler enn vanlig. Det en nå det gjelder. Nå vi må slå til.

Første oktober er dagen Stortinget åpner. Da må vi være i posisjon både når det gjelder Stortingsmeldingen om vindkraft, og representantforslaget til SV om gransking av alle konsesjoner for å sjekke gyldigheten. Det er ekstremt viktig.

Og vi vet det. Og vi mobiliserer. Samtidig er vi en organisasjon som hadde sitt første landsmøte 16 november i fjor, og siden vi startet å ta inn medlemmer i oktober det året, har vi vokst til nærmere 17000 medlemmer (16897 er tallet, mandag morgen). Organsiasjonen må bygges mens den vokser, og mens kampen pågår på sitt aller mest intense.

Vi er Motvind. Dette er oss. Vi gjør dette arbeidet, samtidig som vi er på hugget i alle pågåande saker, og publiserer tekster like raskt som tiden går.

Lørdag var det Faurefest i Bjerkreim. Dagen før tikket det inn ikke mindre enn tre positive meldinger for det anlegget, som vil bli det femte i en allerede sterkt presset og grusomt ødelagt kommune. Faure skal vi stoppe. Det vil bli et anlegg som stoppes, etter at MTA-plan (Miljø-, transport- og anleggsplan) er godkjent.

Hva som stopper dette anlegget, er hva som nå også stopper flere. Stortinget vedtok 19. Juni at ingen anlegg skulle få utvidet fristen for anleggsstart lenger enn 31. Desember, 2021. Det forsterker et brev NVE selv sendte ut november 2019, med samme informasjon. Utbygger og konsesjonshavere har visst dette utmerket godt. Men gamblet på at de i kjent vindkraftstil skal få både tilgivelse og tillatelse, i tillegg til forglemmelse.

For å si det på engelsk: No way. Stortinget er enstemmig. Stortinget bestemmer. Vi skal ikke se noe av at energimyndighetene prøver å vingle seg ut av denne. De er underlagt Stortinget, representantene for det norske folk. Ikke vindkraftens interesseorganisasjon, representantene for norske spekulanter og utenlandsk big busieness.

Skorveheia i Flekkefjord er i nokså samme situasjon som Faurefjell, bare med enda flere hindringer for Norsk Vind i å bli ferdige. Klarer de det ikke på Faure, klarer de det i alle fall ikke på Skorveheia.

Og på Faurefesten slapp Stortingsrepresentant Arne Nevra fra SV, nyheten om at Statlig Arealplan i vindkraftsaker, ikke er i overensstemmelse med formålet. Det er konklusjonen i en juridisk betenkning fra professor Ole Kristian Fauchald ved Fridjof Nansens institutt. Dette gjelder for Skorveheia og Faurefjell, som begge trenger statlig arealplan for å overkjøre kommunene, og få realisert anlegget. Og det gjelder for alle anlegg der statlig arealplan er brukt.

Les den, Tysvær, Haramsøya, Raudfjellet og Kvitfjellet i Tromsø, Øyfjellet, og alle andre steder statlig arealplan er brukt. Og husk alle konsesjoner skal gjennomgås for å sjekke opp mot gyldigheten. Det er pålagt regjeringen av et enstemmig Storting.

Ja, og så tikket forsiktig også nyheten inn om at utbygger Eolus på Øyfjellet har søkt om utsatt frist. De gambler nå stort på at de skal kunne bruke argumentet at «de har lagt ned så mange utgifter» at de nesten må få fortsette. Dette er nok dessverre feil vinkling. Saken er nok heller den at de har påført det tidligere urørte naturlandskapet så store ødeleggelser, at det vil bli dyrt for dem å rydde opp, noe de er forpliktet til, når de har bygget på egen risiko.

Akkurat som en vanlig mann og kvinne ikke bare kan bygge seg et tilbygg eller noe, uten at alt er avklart, og det vil bli gjort ferdig på riktig måte. Går det ikke, må vedkommende rydde opp. Vi har likhet for loven her. Miljøminister Rotevatn har selv sagt vi lever i et rettssamfunn.

Det siste er den vonde delen av uka. Fra og med mandag i dag, blir fjellet på Haramsøy stengt av for alle som bor på øya, og alle andre som ikke er der for å ødelegge det. De som forsøker å bevare fjellet, å redde det, vil få 8000 kroner i bot. Fjellet skal ødelegges. Naturreservat og fuglevernområder på hver sin side skal krenkes. Folks drikkevann skal risikeres, myra skal legges under grus, og rasfare skal bli underlagt den uutholdelig skjødesløse «vi-håper-det-går-bra».

Prøv igjen, Rotevatn, og resten av regjeringen. Hva mener dere med rettssamfunn? Hva slags samfunn vil dere egentlig ha? Hva slags land vil dere folk skal leve i?

Se til Frøya. Bare se bildene og les historiene. Er det sånn dere vil ha det? Er det dette dere vil selge inn til folket, når vi nå går inn mot Stortingsvalget i 2021?

Dere kan rydde opp nå. Eller måtte rekruttere frivillige og grasrot i partiet, som må stå på stand i kommuner, der vindkraften har ødelagt samfunn som en gang var godt, og der samholdet var sterkt. Dere kan rydde opp nå.

Motvinden øker i styrke. Vi gjør det, fordi folk gjør et valg, og det valget er at et sånn samfunn som statsmakten tilbyr oss på Haramsøy, Frøya, Øyfjellet, Tysvær, Faure, Nord-Odal, Skorveheia, Buheii, Vardafjell, Sørmarksfjellet, Stadtlandet og de mange, mange andre, folk vil bare ikke ha det. Folk vil ha Motvind.

Vi stiller opp.

Nye innlegg