stetinden-lars-westvig

Narvik, nasjonalfjellet og naturødeleggende vindturbiner?

Det kommunale næringsselskapet Futurum AS skuer inn i framtiden og foreslår å avsette 6 fjellområder til vindkraftindustri i kommuneplanen!

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

4. februar 2021

Del:


Bård S. Solem

Det kommunale næringsselskapet Futurum AS skuer inn i framtiden og foreslår å avsette 6 fjellområder til vindkraftindustri i kommuneplanen!

Deres visjon er å legge til rette for 250 km2 vindkraftindustri som vil dominere 650 km2 av fjellområdene i Ofoten!  Hvis anleggene realiseres vil de påvirke 1.400 km2 mer eller mindre uberørt natur innenfor 5 km avstand og vil potensielt være synlig i et areal på 9.800 km2 innenfor 30 km avstand!

Dette vil prege hele Ofoten, og Stetinden – Norges nasjonalfjell – vil bli inneklemt mellom tre vindkraftanlegg om Futurum AS får gjennomslag for sine forslag!

12. januar foreslo Futurum AS tre nye vindkraftanlegg; på Nygaardsfjellet, Mellafjellet og Store Haugfjell. Futurum opplyser i  at «kraftoverskuddet i vår region gir et fortrinn til kraftkrevende industri». Narvik er derfor «et velegnet sted for etablering av ulike type kraftkrevende industri; produksjon av batterier, hydrogenfabrikk, datalagringssenter, osv.» De foreslår derfor en serie arealer til næringsvirksomhet basert på «kraftoverskuddet».

19. januar kommer Futurum med et supplerende innspill der de foreslår ytterligere 3 områder avsatt til vindkraftindustri – for å etablere «ny bærekraftig næring og industri». Disse ligger lengre sør og omfatter Geirvatnet, Skogvatnet og Kjørris.

Futurum AS  unnlater å nevne at de i sitt andre innspill øker planarealene til Store Haugfjell og Nygaardsfjellet fra 20 til 53 km2 og på Mellafjellet fra 15 til 24 km2!

Hvilke interesser står bak disse forslagene? Er de nøye overveid, eller blir de kastet inn i potten med håp om å bli trukket ut som vinner? Futurum oppgir at «flere interessenter har sett på Narvik som mulig sted for å etablere vindkraftanlegg». Er Futurum et talerør for vindkraftbransjen og andre spekulative aktører? Hvilke faglige begrunnelser ligger bak disse forslagene? Hvorfor kom Futurum AS med disse kontroversielle innspill til kommuneplanen først nå, 2-3 uker etter høringsfristen?

Ønsker Futurum virkelig å avvikle reindriftsnæring, reiseliv og naturmangfold? Stikk i strid med deres egne ord og ambisjoner?

Samme selskap skriver om Stetinden: «Stetinden – et internasjonalt symbol på bærekraft og naturvennlighet», … «Stetinderklæringen – vi har alle et ansvar for å ta vare på naturen og miljøet!»

Disse ordene er musikk i manges ører, men står i grell kontrast til at selskapet nå foreslår å pakke Stetinden inn med naturødeleggende vindturbiner. Er det virkelig så langt mellom liv og lære i Narvik?

Forslagene har møtt sterke reaksjoner og er tydeligvis svært kontroversielle blant folk flest. Det koker på sosiale media. Det holder ikke å mene noe på Facebook.

Kommuneplanen er under arbeid og skal behandles til høsten. Det er nå det skjer! Send skriftlige innspill til Narvik kommune. Fortell politikerne og Narvik kommune hva dere ønsker – delta i debatten! Med mindre dere ønsker den flotte fjellheimen rasert for evig og alltid?

Siden Futurum AS har fått sende inn innspill etter høringsfristen, bør andre også gjøre det. Nå gjelder det!

Narviks tillitsvalgte har en utfordring når de skal ta viktige beslutninger for naturen og allmennheten i Narvik og deres framtid.

Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning, det er et farlig blindspor, politikk på ville veier.  

Narvik kommunes nye kommunevåpen viser en stilisert form av nettopp Stetinden. Det bør inspirere og forplikte.

Vindkraft er ikke fornybar – den setter varige spor!

Kartene viser Futurum AS sin visjon ved å tilrettelegge for 250 km2 vindkraftindustri som vil dominere 650 km2 av fjellområdene i Ofoten!  Hvis anleggene realiseres vil de påvirke 1.400 km2 innenfor 5 km avstand og kan potensielt være synlig i et areal på 9.800 km2 innenfor 30 km avstand!

Nye innlegg