svt-skjermdump artikler

Nordex skal operere Øyfjellet Wind – kjent for skandaler og lovbrudd

Hvem er disse selskapene som får innta og sprenge i fjell og vidde i landet vårt? Øyfjellet Wind AS har avtale med entreprenørselskapet Veidekke AS om å bygge hele 70 km veg med oppstillingsplasser i høyfjellet og med det tyske Nordex Group om leveranse og drift av 72 turbiner for 400 MW.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. mai 2020

Del:

Skjermdump svt.se

Hvem er disse selskapene som får innta og sprenge i fjell og vidde i landet vårt? Øyfjellet Wind AS har avtale med entreprenørselskapet Veidekke AS om å bygge hele 70 km veg med oppstillingsplasser i høyfjellet og med det tyske Nordex Group om leveranse og drift av 72 turbiner for 400 MW. «Nordex Group will be responsible for full maintenance of the wind turbines on the basis of a Premium Service contract for a minimum period of 20 years, with options to extend this contract up to a total of 30 years». The finance requires this in order to have Nordex responsible in case something goes wrong.

Nordex Group er verdens femte største produsent av vindturbiner med 12 GW installert globalt. Siemens er med 66 GW verdens største produsent. Jfr. 2019 Top Wind Turbine manufacturers

Nordex har hatt store økonomiske problemer de siste årene. Selskapet ble forsøkt overtatt av spanske Acciona, men ordrebøkene begynte å fylles opp på slutten av 2019.

Nordex har de siste år vært gransket for en rekke misligheter; av OECD, Germanwatch and Business Human Rights.

I Norden er Nordex best kjent for skandalen med Hästkullens vindkraftverk i Viksjö i Härnösand kommune i Ångermanland. Der har selskapet en EPC kontrakt*, dvs totalansvar fra design til åpning.  

*EPC Contract = EPC stands for “Engineering, Procurement and Construction”.
EPC contract is a type of construction contract between parties where the contractor is responsible for all the engineering, procurement, and construction activities to deliver the completed project to the employer or owner.

Hästkullens vindkraftverk som skulle bli Nordeuropas største vindkraftverk med 114 vindturbiner á 220 meter og et budsjett på 6 milliarder svenske kroner, er blitt en skandale med forsinkelser, lovbrudd og forsømmelser overfor underentreprenører, natur og miljø. I et skogområde eid av Svenska Cellulosa AB, Svenska SCA, er det bygd 100 km veg og et areal større enn 7 000 fotballbaner. Løsmasser er flyttet og dumpet i sårbare naturområder, og en vernet skog med 200 år gamle trær er rasert. Nordex Group skylder på underentreprenørene og unndrar seg ansvar. Skandalen er dokumentert av SVT i “Uppdrag granskning”. Länsstyrelsen i Västernorrland har stanset anlegget på grunn av manglende dokumentasjon om oppfølging av miljøkrav, manglende rutiner for kontroll og rapportering. Länsstyrelsens konklusjon: «Selskapet har ikke kontroll over egen virksomhet».

Länsstyrelsens håndtering av dette skandaleprosjektet og krav overfor Nordex står i sterk kontrast til norske myndigheters håndtering av lignende forsømmelser og lovbrudd. I Norge lar NVEs miljøtilsyn de fleste overtramp i regi av utbyggerselskap passere. Trass i uregelmessigheter og dokumenterte brudd på lov om naturmangfold, lov om kulturminnevern og forurensingsloven, har norske miljømyndigheter vært påfallende fraværende. NVE og OED gir faktisk tillatelser til oppstart før alle tillatelser foreligger, dvs før prosjektet er lovlig godkjent. NRK viser heller ikke dokumentarer av denne typen som SVT har produsert Vindkraftparken Hästkullen (65 artikler i SVT)

Les mer her

ABK RES /Vega Energy, Turkey project where Nordex not only sells the turbines, they also erect the machines, enables the finance & insurance by the German federal Government mandatory ECA (Export Credit agency) Euler Hermes. Nordex has an «operation and maintenance» contract making them responsible of the operation.

ABK RES/NORDEX SE project has been a matter of an OECD investigation in 2014 -2016. It referred to the Turkish OECD National Contact Point (which rejected since the operations of ABK Energy were not considered as “operations conducted by multinational corporations”) and the German OECD National Contact Point, which partially accepted only one complaint regarding it. Throughout the mediation before the German NCP, Nordex SE had agreed to improve its due diligence processes. However, Nordex’s pledge only relates to the future cases and the concerns of the local community directly affected by the wind turbines in this specific case were not properly dealt and no remedies were presented to victims. Therefore, the complainant refrained from signing the final statement of the German NCP.

This led to Germanwatch including NORDEX SE in the MISEROR Energy and Human rights report in 2017.

April 2019 a profound investigation by the carbon credit certificate NGO Goldstandard UN CDM was initiated. In March 2020, the Carbon credit certificate for the project was suspended with immediate effect due to breaching the Goldstandards rules and requirements.

In June 2019, this project was launched as a «Dodgy Deal» project by Banktrack. All these facts led to Business Human Rights Resource Centre putting the red light on this project in August 2019. In November 2019 the project was presented at the UN Business Human Rights Forum, Geneva and a grievance letter was filed to the Federal Government of Germany. 2020 still no answer or action has been made yet.

Lenker

Links to above mentioned international entities/organisations publications

OECD Watch investigation, 2014 – 2016
German Watch Miseror Report Energy and Human Rights, 2017
Banktrack – Dodgy Deal, 2019
Goldstandard UN CDM, 2019
Business Human Rights Resource Center, 2019

 

Nye innlegg