stortinget-med-folk-skjaert

Nyt ditt kjære påskefjell i år – det kan bli siste gang du opplever fjellet ditt slik!

«At regjeringen i dag har åpnet for umiddelbar konsesjonsbehandling av […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. april 2022

Del:

Det er stor folkelig motstand mot vindindustri.

«At regjeringen i dag har åpnet for umiddelbar konsesjonsbehandling av nye vindkraftverk rundt om i kommunene, er en provokasjon både overfor retten til kommunal adgang til å styre egen arealforvaltning og overfor folk flest i Norge».

Dette sier daglig leder i Motvind Norge, Stein Malkenes, etter nyheten om at regjeringen har lagt fram sin tilleggsmelding til energimeldingen fra 2021.

«Regjeringen sier at Norge er på vei mot energikrise og at det derfor må bygges ut mer vindkraft over hele landet og til havs. Den påståtte energikrisen er en gedigen løgnhistorie produsert av kraftbransjen, og som Regjeringen og store deler av Stortinget dessverre har bitt på», sier Malkenes.

Regjeringen vil gjennomføre en storstilt vindindustriutbygging ved å gi kommunene penger for å rasere sine innbyggeres kjære fjellområder og gi fjellene bort gratis til kyniske vindkraftprofitører. Og det vil de gjøre med en gang, før lovverket er på plass. I lengre tid har regjeringen lovt at plan- og bygningsloven, kommunenes verktøy i arealplanlegging, skal justeres i forhold til energiloven, sånn at kommunene skal kunne avgjøre hvordan deres areal skal brukes.

I Stortinget har kommunalminister Gram nylig uttalt at denne lovendringsprosessen vil ta om lag et år, altså til våren 2023. Likevel åpner regjeringen for nye vindkraftverk i dag og skaper med dette enda en omfattende konflikt rundt om i lokalsamfunna.

Dette ser ut til å være et planlagt bakholdsangrep og enda en gang ser vi hvordan regjeringen Støre spiller på lag med mektige kapitalinteresser i vindindustrien mot sitt eget folk, sine egne kommuner og vår felles naturarv.

Umiddelbar konsesjonsbehandling igangsettes altså seks måneder etter høstens valgkamp, der verken Arbeiderpartiet, eller Senterpartiet gikk til valg på mer vindkraftutbygging. På denne måten fører regjeringen folket sitt bak lyset. Dette oppleves som en ren kampanje mot, og en sterk manipulasjon av folk flest og også store deler av media. Dette er uakseptabelt i et åpent demokrati.

Fra bibelhistorien kjenner vi fortellingen om disippelen Judas som ble betalt 30 sølvpenger for å forråde Jesus. Nå har regjeringen av Ap og SP gitt oss en moderne versjon av denne historien. De vil innføre det vi kan kalle «Jonaspenger» der regjeringen vil forsøke å bestikke norske kommuner for å si ja til mer vindkraft og dermed rasere sine naturområder. Dette ligger nær opptil det folk flest kaller korrupsjon, noe som vekker avsky i vårt demokrati, og kommer til alt overmål fire dager etter at FN presenterte sin siste klima- og naturrapport som understreker at samfunnet ikke må ødelegge mer natur.

Heldigvis har vi en rekke fornuftige ordførere og lokalpolitikere rundt om i landet som forstår hva som er på gang og 111 av landets ordførere signerte et ordføreropprop mot vindkraft for et par å siden. Siden den gang har enda flere ordførere, lokalpolitikere og landets innbyggere fått kunnskap om hva vindkraftutbygging fører til av negative konsekvenser.

«Jeg har snakket med noen av ordførerne og de er helt klare på at det ikke kommer på tale å vedta vindindustriutbygging i sine kommuner, samme hvor mye penger de får» sier Stein Malkenes.  «Ordførere er opptatt av å hegne om sine innbyggere og deres nære naturområder og ønsker ikke å rasere sine naturverdier for å bygge vindindustri som ingen har behov for, samme hvor mye penger kommunen blir lovet» sier han, og legger til, «det er flere slike ordførere og lokalpolitikere vi trenger!». 

«I tillegg vet vi at når staten innfører nye pengeoverføringer til en bestemt gruppe kommuner, så er det vanlig praksis å dra inn igjen overføringer til kommunene på andre områder» sier Malkenes

«Vi må huske at det som ennå er igjen av norsk natur er Europas siste villmark. Det er i denne naturen og i disse påskefjellene at det norske folk finner ro, opplevelser og kjærlighet til vår felles naturarv og som fører videre den norske tur- og friluftslivkulturen. Dette er en grunnleggende felleskvalitet som vi må hegne om og ikke la Regjering og Storting stjele fra oss ved å gi bort fjellene våre til kapitalsterke, kortsiktige profitører.» 

Kontaktperson: Stein Malkenes, tlf 913 62 733, epost: Stein@motvind.org