Eivind og Hildegunn, 3. april 2022

Nytt styre i Motvind Norge

Etter Motvind Norges landsmøte, som gikk av stabelen i Tysvær […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. april 2022

Del:

Etter Motvind Norges landsmøte, som gikk av stabelen i Tysvær i helgen, er det Hildegunn Hervik Flengstad (t.v.) som skal lede styret. Eivind Salen (t.h.) har signalisert at han vil fortsette sitt arbeid i organisasjonen, i en annen rolle. Foto: Arild Vargervik


Hildegunn Hervik Flengstad fra Hervik i Rogaland er etter helgens landsmøte valgt inn som ny leder i Motvind Norge styre. Hervik Flengstad ble først kjent for sin kamp mot vindkraftutbyggingen i Tysvær, men kjemper for natur og folkehelse over hele landet. John Sveinung Fiskvik fra Rendalen i Innlandet fortsetter som nestleder. Fiskvik er også leder av Motvind Innlandet og er kjent for å være en effektiv organisator. Gils Rooker fra Frøya i Trøndelag blir styrets yngste representant og skal ha spesielt ansvar for å rekruttere flere unge medlemmer. Motvind-veteranen Torbjørn Lindseth fra Flatanger i Trøndelag fortsetter i styret enda et år. Lindseth har gått tungt inn i flere vindkraftsaker. Ikke minst har han brukt mye tid på Øyfjellet-saken. Også Merete Liberg fra Mo i Rana i Nordland er valgt inn for enda et år. Liberg har markert seg som leder og nestleder av Motvind Sjonfjellet. Videre er Petter Johan Holth fra Bærum i Viken valgt inn for ett år til. Petter Johan Holth er økonom og politiker. Han er styreleder Motvind Nord-Odal og leder aksjonene mot vindkraftutbygging på Songkjølen og på Engfjellet.

Ifølge de nye vedtektene som ble vedtatt 2. april, kan styret kun ha syv medlemmer, men ettersom vedtektsendringene trer i kraft først etter landsmøtet, kunne delegatene i år bestemme at det skulle være åtte styremedlemmer. Dermed kom Benn Larsen, som egentlig var tiltenkt plass som varamedlem, inn i styret. Benn Larsen representerer Troms og Finnmark, en region hvor det er planlagt enormt mye vindindustri. Han er medlem i Motvind Nord-Vuostebiegga Davvin og Folkeaksjonen mot Davvi Vindkraftverk.

Helge Nicolaisen, Kaja Runde og Rolf Kristensen er alle valgt inn som varamedlemmer i styret i den kommende perioden. Varamedlemmene blir invitert til alle møter i styret, men har ikke stemmerett hvis styret er fulltallig. Helge Nicolaisen, som er bosatt i Lakselv, representerer Troms og Finnmark. Han var tidligere skipper på en fiskebåt og har ledererfaring fra Porsanger kommune. Kaja Runde fra Runde representerer Møre og Romsdal. Hun engasjerte seg sterkt i kampen mot havvindanlegget Havsul 1, en kamp som ble vunnet. Rolf Kristensen kommer fra Lødingen i Nordland. Kristensen er leder av Sykehusets venner i Stokmarknes. Han var tidligere banksjef og har vært rådmann i kommunene Lødingen og Berlevåg. Det må presiseres at samtlige medlemmer i styret, uavhengig av geografisk tilhørighet, vil jobbe imot vindindustri i hele landet.

Motvind Norges styre etter landsmøtet

NavnFødtBostedFylke / RolleVelges for periodeFunksjon
Hildegunn Hervik Flengstad1975HervikRogaland1 årstyreleder
John Sveinung Fiskvik1948RendalenInnlandet1 år tilmedlem
Merete Liberg1966Mo i RanaNordland1 år tilmedlem
Inge Even Danielsen1960RørosSamisk2 år tilmedlem
Torbjørn Lindseth1957FlatangerTrøndelag1 år igjenmedlem
Petter Johan Holth1955Bærum/OdalViken1 år igjenmedlem
Gils Rooker2002FrøyaUng2 årmedlem
Benn Larsen1955Tana Troms og Finnmark 2 årmedlem
Rolf KristensenLødingenNordlandvaramedlem
Helge Nicolaisen1969LakselvTroms og Finnmark1 år tilvaramedlem
Kaja Runde1956RundeMøre og Romsdal1 år igjenvaramedlem

På landsmøtets første dag ble det i forkant av selve møtet arrangert en marsj til vindkraftanlegget i Tysvær, i Hersdal. Et område som tidligere var villmarkspreget har blitt forvandlet til et støyende industriområde, noe som forstyrrer naboene i høy grad. Motvind Norges nybakte styreleder, Hildegunn Hervik Flengstad, er landskjent for sin kamp for å bevare Tysvær-naturen. Foto og grafisk design: Siri Fjeseth