Vestas-turbinene til Fosen Vind ser ikke ut til å tåle vær og vind på Fosen så godt. Foto: Sturla Gabrielsen

Ødelagte turbinblader i Kvenndalsfjellet vindkraftanlegg på Fosen byttes ut

Kvenndalsfjellet vindkraftverk på Fosen fikk skader før jul 2023, og […]

Forfatter:

Kari Merete Andersen

Kategorier:

Publisert:

29. februar 2024

Del:

Kvenndalsfjellet vindkraftverk på Fosen fikk skader før jul 2023, og skadene ble forsterket av stormen i slutten av januar 2024. Skada blader fraktes ned og nye er kommet opp.

Tekst: Kari Merete Andersen, Motvind Trøndelag


Noen blader er knekt og noen er skadet på andre måter. Det ligger vrakdeler rundt i terrenget, både store og små. En del ligger nedover i en bratt skrent, og noe ligger på bakken under turbinene. Kvenndalsfjellet vindkraftverk er dels i nedslagsfeltet til drikkevannet i Stoksund, og folk der er bekymret. Det er jo godt kjent nå at det blir forurensning fra vindkraftverk som skades. Vi er spent på i hvor stor grad vrakrester blir fjernet. Erfaring fra for eksempel Frøya tilsier at det kan blir liggende igjen en god del mindre stykker. Og små stykker skaper større forurensningsfare enn store gjennom tiden.

Når vi spør Fosen Vind om hva som skjer med de ødelagte bladene, er svaret at de blir transportert ned til kaia i Åfjord der de blir undersøkt og årsaken til skadene blir verifisert av leverandøren, Vestas. De har foreløpig ikke svaret på hva som skjer med dem etter undersøkelse, men skal komme tilbake når dette er klart fra leverandøren.

Bildene viser skader og vrakdeler, samt nye blader som skal opp. Foto: Sturla Gabrielsen