Havvind, 09.02.23, Siri

Offentlig støtte til havvind eller sykehus?

Til tross for store utfordringer med finansiering av velferden, virker […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. februar 2023

Del:

Til tross for store utfordringer med finansiering av velferden, virker det som om myndighetene har bestemt seg for at det skal satses stort på kostbar havvind. Grafisk design: Siri Fjeseth

Regjeringen signaliserer at vi må kutte i velferden. Samtidig lanseres storstilte havvindplaner som vil koste fellesskapet dyrt.


Tekst: Bjarne Jensen, leder i havvindutvalget i Motvind Norge  

Det å bygge ut havvind i Norge er kostbart og krever store subsidier fra statskassa. I tillegg kan man erfaringsvis forvente høyere strømpriser for både næringsliv og husholdninger når produksjonskostnadene øker. Energikommisjonen som nylig la fram sin utredning «Mer av alt – raskere» (NOU 2023:3), bekrefter dette.   

Både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har gjentatte ganger sagt at vi må prioritere, da det ikke er penger til alle gode formål. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte nylig at det ikke er penger til andre byggetrinn ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Inntrykket man får, er at det byr på store utfordringer å skulle finansiere ferdigstilling av det allerede påbegynte byggeprosjektet ved sykehuset uten store kutt i dagens budsjett. Det er å forvente at dette ville kunne gå utover tilbudet til pasientene.  

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte nylig at det ikke er penger til andre byggetrinn ved Stavanger universitetssykehus (SUS).

Til tross for store utfordringer med finansiering av velferden, virker det som om statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland har bestemt seg for at det skal satses stort på kostbar havvind. Støre hevder at det må installeres 1500 havturbiner innen år 2040. Én enkelt flytende havvindturbin kan ha en kostnadsramme på 600-800 millioner, og de totale kostnadene for havvindsatsningen vil dermed kunne tilsvare et norsk statsbudsjett. Olje- og energidepartementet vil sikre økonomien i havvindprosjektene gjennom såkalte «differansekontrakter», hvor Staten garanterer en minstestrømpris til eierne av vindturbinene femten år framover i tid. Eiere av slike havvindanlegg er typisk store internasjonal energiselskaper. Når det for eksempel blåser mye i hele Nordsjøen, vil strømprisene i markedet gå ned mot null i perioder. Da trer Staten til og betaler ut skattepengene våre til disse energiselskapene. Det sier seg selv at det å gå inn på sine prosjekter vil kunne svekke velferdsstaten betraktelig. Det er slett ikke sikkert at det vil være igjen penger til bygging eller drift av nye sykehus.  

Olje- og energidepartementet vil sikre økonomien i havvindprosjektene gjennom såkalte «differansekontrakter», hvor Staten garanterer en minstestrømpris til eierne av vindturbinene femten år framover i tid.


Teksten ble først publisert 8. februar i papirutgaven av Stavanger Aftenblad.

Nye innlegg