tysvaer-lokale-grupper

Oppfølging Stortingets vedtak 19. juni Oppfordring til lokale grupper

Stortingets vedtak 19. juni 2020 vedtok Stortinget enstemmig følgende tre […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. september 2020

Del:

Stortingets vedtak

19. juni 2020 vedtok Stortinget enstemmig følgende tre vedtak om vindkraft:

  • Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.
  • Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.
  • Stortinget ber regjeringen avstå fra å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

Motvind Norge har skrevet brev til lokale motstandsgrupper der vi anbefaler gruppene å sende brev til Olje- og Energidepartementet. Brevet er sendt til gruppene i dag og kan leses her.

Motvind Norge kan bistå med informasjon og detaljer om ønskelig.
Anleggsarbeidene foregår med store styrker og ødeleggelsene går fort. Opprøret mistilliten blant folk øker tilsvarende. Hver dag teller.

Nye innlegg