93494947_577232222893225_1800242843562803200_n

Øyfjellet – naturmangfold og reindrift

Tilleggsklage Det er grunn til stor bekymring for naturmangfold i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. mai 2020

Del:

Tilleggsklage

Det er grunn til stor bekymring for naturmangfold i og med selskapet Nordex Groups skandaler i så måte, se dokumentar SVT Uppdrag granskning og mange lenker fra SVT Nyheter her 

Vegdekke AS har bygd atkomstveien i vinter, gjennom store snømengder. 
Hensyn til sårbar natur som fylkesmannen i Nordland har bedt om har selvsagt ikke vært mulig. Selskapet har heller ikke kontroll med arbeidsfolkenes ferdsel utemfor  anleggsområdet.

Tillegg til klage på godkjenning av alle 3 MTA-planer for Øyfjellet vindkraftverk

Motvind krever at anleggsarbeidet stanses med umiddelbar virkning, inntil klagen er behandlet.
Vi krever videre at vindindustriprosjektet i Øyfjellet kanselleres som følge av de overveiende negative konsekvenser prosjektet vil kunne få for klima, naturmangfold, og samenes reindrift.
Motvind Norge krever som følge av det ovennevnte, at klagen og begjæringen om omgjøring tas til følge, slik at vedtak om konsesjon og godkjenning av MTA-planer anses ugyldig, jf. forvaltningsloven §§ 33, 34og 35.
Vi forventer selvsagt en seriøs og god klagebehandling.

Nye innlegg