Sørlige Nordsjø II er merket med rødt. Kartgrafikk: Equinor

– Regjeringen gjentar de samme feilene som for vindkraft på land

Motvind Norge er kritiske til tildelingen av Sørlige Nordsjø II. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

21. mars 2024

Del:

Motvind Norge er kritiske til tildelingen av Sørlige Nordsjø II. Det er beklagelig at Regjeringen nok en gang setter i gang vindkraftprosjekter uten kunnskapsgrunnlag og uten at det er utredet konsekvenser for kraftsystemet på land og samfunnsmessige fordelingsvirkninger for industri og næringsliv.


– Her gjentas de samme feilene som for vindkraft på land. Først i etterkant av denne arealtildelingen trenger utbygger å gjennomføre kunnskapsinnhenting om området, gjennomføre konsekvensutredning, søke om konsesjon, vedta investeringsbeslutning og levere inn en utbyggingsplan, sier Bjarne Jensen, leder for Motvind Norges havvindutvalg.

Energidepartementet skal stå for godkjenning av aktivitetene.

– Dette blir da lett «bukken og havresekken» når Energidepartementet skal godkjenne noe de på forhånd allerede har gått sterkt inn for. Vi i Motvind Norge vil derfor bruke enhver mulighet til å både å komme med innspill til forslag og klage. Men dette vil i praksis bli utfordrende når Energidepartementet også skal behandle klagene, fortsetter Jensen i Motvind Norge.

– Dette blir da lett «bukken og havresekken» når Energidepartementet skal godkjenne noe de på forhånd allerede har gått sterkt inn for.

Tildelingen til selskapet Ventyr, som er eid av det japansk eide belgiske selskapet Parkvind og morselskapet til IKEA, fikk tilslaget på en ren prisauksjon, der laveste pris vant.

– Dette kan dessverre føre til at det lett blir kuttet både miljømessige og sikkerhetsmessige hjørner. Lovverket er heller ikke på plass. Fremdeles er det ikke vedtatt noe HMS-regelverk for vindturbiner til havs,  og arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke. Det finnes ingen havmiljølov som regulere havvindturbiner.

– De negative konsekvensene kan bli store for fiskeriene, liv i havet og over havet med mulige utslipp av mikroplast og annen forurensing, avslutter Bjarne Jensen i Motvind Norge.