Vardafjell-Irene-Njaa-Gjellestad-1

Rettsak Vardafjell første runde avsluttet

I går fredag 15. mai 2020 ble rettsaken der Motvind Norge har begjært midlertidig forføyning for Vardafjell vindkraftverk avsluttet. Det går vår vei.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

16. mai 2020

Del:

Av Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge
Foto: Irene Njaa Gjellestad

I går fredag 15. mai 2020 ble rettsaken der Motvind Norge har begjært midlertidig forføyning for Vardafjell vindkraftverk avsluttet. Det går vår vei.

Gjennom hele uken har regionens største avis, Stavanger Aftenblad, fulgt saken og levert oppdateringer minutt for minutt. Alle med abonnement på avisen har kunnet følge i detalj. Motvind vil stoppe vindkraftutbyggingen på Vardafjell – Stavanger Aftenblad

Det var også mulig å følge rettssaken som publikum, men på grunn av korona-bestemmelser var antall plasser begrenset, så bare en håndfull gjorde det. Saken fikk dekning på NRK Dagsnytt 21 mandag 11. mai, da rettssaken startet. Her vil Motvind Norge påpeke at statskanalen ble nektet adgang til å komme inn og filme i anleggsområdet. Det skulle det ikke være noen grunn til, da alt anleggsarbeid er ferdig, og det er overhodet ingen sikkerhetsproblem å reise inn. Vår påstand er at NRK ikke fikk slippe inn, fordi utbygger ikke vil å vise frem hva de har gjort.

Se NRK Dagsrevyen  (ca 10 min ut i sendingen)

I rettssalen stilte motparten med to advokater fra utbygger og to fra regjeringen, pluss utbygger Nordisk Vindkrafts egen representant, Kalle Hesstvedt, som også er jurist. Vår bemerkning her er at det hadde nok lønnet seg bedre å stille med en sterk sak, enn et sterkt kobbel advokater.

Motvind Norge er trygge på at vi har rett i vår sak, og at vi kommer til å vinne frem. Spørsmålet er hvor lang tid det kommer til å ta, og hvor mye vi kommer til å klare å stoppe på veien. Vi går ikke til dette søksmålet for å redde kun Vardafjell. Her vil vi skape presedens, og bruke dette til å redde andre områder og anlegg der rettsforholdene er de samme.

For å vinne fort frem trenger vi mange medlemmer. Så dette er rett tidspunkt å verve. Få med deg venner, og venners venner, og la dette spre seg med vinden sånn at alle i landet går og føler på det at de burde nok melde seg inn i Motvind.

Bare for å ta et eksempel, blant mange, som regjeringsadvokaten må stå i retten og forsvare. En av fordelene NVE oppga da de gav konsesjonen, er at det er positive nabovirkninger, for grunneiere som får inntekt fra eiendommen sin. Men hva med de andre naboene, da, de som taper penger på eiendommene like ved? For et stort nabolag som det på Vardafjell kan den summen samlet komme opp i størrelsesorden minimum 20 millioner kroner. Så hvordan kan NVE og regjeringsadvokaten hevde det er en fordel å splitte nabolaget mellom de som tjener store penger, og de som taper penger?

Det må kunne sies at det er spesielt å ha regjeringen på motstanderlaget, i spørsmål som dette. De må altså forsvare, i retten, at utbygger og eiere skal tjene gigantiske beløp på norske innbyggeres og naturens bekostning. Og det etter en prosess og en saksbehandling som bryter med både lovverk og god forvaltningsskikk, og som i tillegg svekker rettssikkerheten til naboer og andre berørte.

Vi tror ikke dette lar seg forsvare. Derfor går vi til sak. Bli med i Motvind.