Motvind Norge, E39, Nei til vindkraft
AEF96FAB-1EB1-474B-ADBD-F4F2FEBA9369

Smilende Motvind

Av styreleder Eivind Salen Smilende Motvind Her er vi langs […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

28. februar 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Smilende Motvind

Her er vi langs veien. E39. Den mest trafikkerte mellom Stavanger og Kristiansand. Folkebevegelsen Motvind Norge er overalt, og vi er der med et smil.

Det kommer ikke til å holde. Det er noe veldig anstrengt over Vindkraftens og Kraftbransjens og Oljenæringens (!) og Regjeringens og Lobbyens insistering over at dette er det rette å gjøre. Vi er nødt til å ødelegge landet vårt, og gi gigantiske, subsidierte overskudd til gigantiske utenlandske privateide fond og søkkrike private investorer og spekulanter, for liksom å redde den samme naturen vi ødelegger.

I Rogaland bygger de nettopp nå et datasenter som vil kreve halvannen gang den strømmen alle vindkraftverk i fylket vårt produserer, og vi er som kjent sammen med Trøndelag verst stilt. Og så klarer vi ikke forsyne et datasenter med det en gang? Og så har de anleggene allerede beslaglagt like store naturområder som alle sørfylkets byer og tettsteder til sammen?

Dette står ikke bare her, på Motvind.org, men er skrevet av Jørg Arne Jørgensen i Stavanger Aftenblad, regionens største avis. Sannheten er i ferd med å trenge seg frem. Med en folkebevegelses overveldende kraft. Jon Hustad skriver i Dag og Tid, ren Knockout. Klimatiltakene, eller «Klimatiltakene», er bare så som så effektive til å gjøre noe med klodens klima, men de er uhyre effektive til å omfordele verdens velstand fra de mange til de få.

På debatten på NRK, sjefen for NVE (Norges Vassdrag og Energidirektorat) og sjefen for OED (Olje og Energidepartementet) må sammen med Statoils (eller Equinor, som de kaller seg) stå og forsvare et standpunkt som kollapser under dem. At det liksom skal være lurt å la det norske fellesskapet finansiere klodens dyreste «klimatiltak», for å flytte utslippene fra Norge til utlandet, og flytte verdiene fra de mange til de få.

De tror vel ikke det kan holde? Og at det er mulig å bekjempe sannheten med å kalle de som står for dem brune og høyreekstreme, som det blir forsøkt? Av våre egne statsråder, og av personer høyt plassert i våre største partier. Vi kan jo spørre vår Regjering, hva de for eksempel gjør for våre samiske venner, utenom å sette regjeringsadvokaten på dem fordi det er «for dyrt» å ta reinbeiteområdene fra dem for å bygge vindkraft der, på vår regning, og til inntekt for Credit Suisse. I motsetning til Makten i Norge, som kaller folkebevegelsen for «brun» og «høyreekstrem» har vi faktum bak det vi sier.

Fosen-saken skal nå til Høyesterett. I lagmannsretten ble det sørsamiske reinbeitedistriktet tilkjent en erstatning på 90 millioner kroner for å tape vinterbeitet sitt. Dette er altså en erstatning i penger for å tape eksistensen. Og i Regjeringens øyne er det «for dyrt», så Regjeringsadvokaten skal i høyesterett sørge for at erstatningen blir mindre, eller null. Fosen-anleggene er eid 40 % av Credit Suisse. I forbifarten kan jeg jo ta med at dette er verdens mest kriminelle fond, målt etter størrelsen på bøtene de har fått.

Denne uken ble anken til Jillen Njaarke mot Øyfjellet Vindkraftverk med begjæring om midlertidig forføyning avvist av Frostating lagmannsrett. I stedet for å få stoppet ødeleggelsene av flytteleia de har brukt i århundrer, må de betale saksomkostningene til Eolus AS og Aquila Capital. De er på 350 000 kroner. Fra før har reinbeitedistriktet betalt 1,7 millioner. Så de runder nå 2 millioner kroner, et lite reinbeitedistrikt i Vefsn, mot internasjonal storkapital. Ikke for dyrt, for Regjeringen vår.

Den påstått brune og høyreekstreme folkebevegelsen Motvind Norge kommer nå til å sette i gang et spleiselag for å hjelpe reindriftsfamiliene. Hva gjør Regjeringen? Hva gjør Stortinget?

Prøv ikke å møte sannheten med løgnen. Prøv ikke å møte folkebevegelsen med å kalle den stygge navn. Prøv å redde landet vårt og kloden vi bor på. Den reddes ikke på glanset papir og med gigantiske overføringer av penger fra de mange til de få, den reddes ikke med å skifte navn på grisen og helle grønn maling på driten. Den reddes med smilende Motvind.

Den reddes av oss. Du og jeg. Helt vanlige folk. Som gjør helt uvanlige ting. Folkebevegelsen Motvind Norge. Se bildet, meld deg frivillig, og bli med. Det skal bli mange smil fremover.