Motvind VEST, illustrasjon med fotografer kreditert, 20.01.23

Foto nede til høyre: Tore Gatland Kleppe. Foto øverst til venstre: Tom Dybwad

Stiftelsesmøte og årsmøte for Motvind VEST

Motvind VEST arrangerer stiftelsesmøte og årsmøte i Bergen 28. januar. […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

23. januar 2023

Del:

Motvind VEST arrangerer stiftelsesmøte og årsmøte i Bergen 28. januar. Foto nede til høyre: Tore Gatland Kleppe. Foto øverst til venstre: Tom Dybwad. Grafisk design: Siri Fjeseth

Når Motvind VEST stiftes mot slutten av måneden, har Motvind Norge regionlag over nesten hele landet. Møteinnkallingen har fått god oppslutning, og lokalet som er leid er nå fullbooket. Velkommen til kombinert stiftelsesmøte og årsmøte! 

Tekst: Anita Haukås Oppedal og Annemor Ekeland 


Motvind Norge-medlemmer bosatt i Vestland fylke fikk i november innkalling og ble oppfordret til å holde av lørdag 28. januar. Denne dagen blir det nemlig både stiftelsesmøte og årsmøte for Motvind VEST (Vestland fylke). Arrangementet vil gå av stabelen på Hotel Norge i Bergen, fra klokken 13-15. En viktig årsak til at vi arrangerer stiftelsesmøtet og årsmøtet samme dag, er at vi skal velge delegater fra regionen til Motvind Norges landsmøte 22.-23. april. Motvind Norge-medlemmer i Vestland fylke som ønsker å delta som delegater fra fylket, må gi oss beskjed om dette innen 24. januar. Det er ikke nødvendig å være til stede på årsmøtet for å bli valgt som delegat. 

Alle regionlag kan sende inn forslag til resolusjoner til landsmøtet. Skal Motvind VEST kunne behandle forslag til resolusjoner på årsmøtet 28. januar, må vi ha tekstforslag til resolusjon i hende senest 24. januar. Det er ikke ideelt med en så kort frist, men slik blir det dessverre denne gangen. Dette skyldes at vi har vært travle med å få på plass styrekandidater og vedtekter før stiftelsesmøtet.

Pressemelding sendes ut i etterkant av møtet.


Adresse for møtet 28. januar:
Hotel Norge
Nedre Ole Bulls plass 4 
5012 Bergen


PROGRAM

1. STIFTELSESMØTE
Velkomstord ved Annemor Ekeland og Anita Haukås Oppedal
Informasjon om nasjonalt arbeid i Motvind Norge 

Informasjon om Motvind Norges landsdekkende arbeid samt en kort oppdatering knyttet til Bremanger-saken, ved Jørund Nygård, administrerende leder i Motvind Norge
Informasjon om lokalt arbeid og aktuelle saker i Vestland fylke ved Anita Haukås Oppedal
«Annemor og grunneierne» ved Annemor Ekeland 

PAUSE 

Stifting av Motvind VEST
Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer og referent
Presentasjon av styrekandidater og valg
Valg av kasserer
Godkjenning av vedtekter
Godkjenning og signatur av stiftelsesdokument

2.ÅRSMØTE
Valg av delegater til landsmøte
Godkjenning av innkomne resolusjonsforslag
Velge valgkomite 

Kunstnerisk innslag: «Pust tå livet», sang ved Anders Kjetland  

Det er ikke aktuelt å gå gjennom flere punkter på årsmøtet ettersom vi er nystiftet, jf. vedtektene. Neste årsmøte blir om ett år. Det vil imidlertid være mulig å sende inn forslag til neste årsmøte, som blir om ett år. I tillegg er medlemmer velkomne til å bidra aktivt utviklingen av regionslaget. Innkalling til årsmøtet i 2024 vil bli sendt ut i god tid, jf. vedtektene. 

RESSURSPERSONER

For å få oversikt med kontaktinformasjon til alle som kan tenke seg å delta på ulike måter i tiden som kommer, vil vi legge ut en liste hvor man kan skrive seg opp og krysse av for ønskede aktiviteter. Aktuelle oppgaver kan være å hjelpe til med aksjoner og markeringer, følge med på postlister i kommunene, skrive innspill etc.

Anita Haukås Oppedal (til venstre) og Annemor Ekeland (til høyre) inviterer til stiftelsesmøte og årsmøte for Motvind VEST 28. januar 2023. Foto: PrivatNye innlegg