Solveig-Aunsmo-20.01.22

Politisk kontroll over krafta!

Fra høyre: Inge Juvkam, Solveig Aunsmo, Ragnhild Monsen, Hogne Hongset […]

Forfatter:

Christina Fjeldavli

Publisert:

22. januar 2022

Del:

Fra høyre: Inge Juvkam, Solveig Aunsmo, Ragnhild Monsen, Hogne Hongset og Helge Bakken. Foto: Motvind Innlandet

Tekst: Industriaksjonen. Foto: Helge Bakken og Motvind Innlandet

Motvind Norge, Industriaksjonen og flere andre organisasjoner og fagforeninger markerte 20. januar motstand mot myndighetenes kraftpolitikk. Industriaksjonen forklarer i dette innlegget hvorfor det er nødvendig å protestere.

Strømprisene har eksplodert i Norge de siste månedene. Dette har presset myndighetene til å øke bostøtten til de fattigste og redusere el-avgiften inntil videre. Dette er nødvendig, men løser ikke problemene.

Motstand mot myndighetenes kraftpolitikk ble markert 20. januar i flere norske byer. Her fra markeringen i Oslo. Til høyre i bildet: Solveig Aunsmo fra Motvind Innlandet. Foto: Motvind Innlandet

Norsk kraft har blitt en vare som kjøpes og selges på et nordisk og etter hvert europeisk marked. Selskapene som produserer strøm tjener store penger der vi forbrukere, kraftintensiv industri og kommuner må betale. Norge har nå flere utenlandskabler enn det som trengs for forsyningssikkerheten. Følgene er import av dramatisk høye strømpriser og eksport av hele Norges normale kraftoverskudd. Sammen med tørkesommeren 2021 og et stort kraftbehov fra utlandet, har dette brakt nivået i vannmagasinene våre langt under normalen.

Statnetts utbygging av nettkapasitet mellom nord og sør vil øke strømprisene i nord. Samtidig er det viktig å bygge ut nettkapasitet som styrker eksisterende arbeidsplasser og legger til rett for nye industrietableringer. Strøm er en fellesressurs som skal brukes for å skape arbeidsplasser og sikre levende lokalsamfunn. Norge risikerer nå at den kraftintensive prosessindustrien flagges ut til land som bruker fossile energikilder i industrien. Elektrifisering av norsk sokkel fra land vil øke vårt kraftbehov ytterligere. Høye strømpriser åpner også for videre utbygging av naturødeleggende vindkraft på land.

EUs energimarkedspakker bygger opp et konkurransemarked med strøm på kraftbørs og uforutsigbare priser. EUs energibyrå Acer har som hovedoppgave å sørge for overføringskapasitet og retningslinjer som gir tilnærmet lik strømpris i EU og i Norge. Vi krever at det er Norge som skal bestemmer over energipolitikken vår – ikke EU.

Hogne Hongset holdt appell foran Stortinget, på vegne av Motvind Norge. Foto: Motvind Innlandet

Industriaksjonen vil sammen med LO i Bergen og Omland ta initiativet til en brei allianse som krever store kutt i strømprisene. Det forutsetter politisk kontroll over kraftbransjen. Vannkrafta er arvesølvet som skal tjene folk flest og fortsette å være et konkurransefortrinn for industri og næringsliv. På kort sikt støtter vi tiltak som fjerning av el-avgift og fritak for merverdiavgift på strøm. Dette er ikke nok.

For å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå kreves det:

  • Sikre bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin – Stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad.
  • Ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.
  • Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for husholdninger.

Organisasjoner og enkeltpersoner markerte 20. januar motstand mot norske myndigheters kraftpolitikk. Foto: Helge Bakken fra Motvind Innlandet

Innlegget ble først publisert her: Strømprisalliansen – ta tilbake politisk kontroll! – Industriaksjonen

Nye innlegg