Tromsø-konferansen 2024

Tromsø-konferansen 2024 14.-16. mars

På Tromsø-konferansen 2024 fra torsdag 14. mars til lørdag 16. […]

Forfatter:

Jørund Nygård

Kategorier:

Publisert:

12. mars 2024

Del:

På Tromsø-konferansen 2024 fra torsdag 14. mars til lørdag 16. mars, blir det spennende samtaler og diskusjoner om svært dagsaktuelle tema! Vi anbefaler alle som har anledning til å delta. Se oppdatert event her, og inviter gjerne med flere: Tromsø-konferansen 2024 | Facebook

Forvaltning av naturen og fellesressursene må ha største prioritet. I dag ser vi en krig om krafta og kystressursene som fordeles og omfordeles uten demokratiske prosesser.

Det trengs en møteplass mellom fagmiljø, frivillig sektor politikk, og  næringsliv, spesielt primærnæringer og matbransje. I Tromsø-konferansen setter vi søkelys på energi, natur og matproduksjon med vekt på rettigheter, verdiskaping og samfunnssikkerhet.

Program

  • Torsdag 14.03 kl. 17-21, Bankhjørnet: Energibehov og løsninger i nord. Mer av alt – raskere?
  • Fredag 15.03 kl. 17-21, Festsalen: Naturen som forsvinner, hva betyr det, og hvordan stanse naturødeleggelsene?
  • Lørdag 16.03 kl. 11-17, Festsalen: Matproduksjon i fornybar rein natur – verdiskaping og beredskap i Arktis

Temaene blir belyst med innledninger og debatt.

Minner også om årsmøtet i Motvind Nord, som er etter konferansens slutt lørdag 16. mars kl 17:00 – 19:00: Årsmøte. Motvind Nord Vuostebiegga Davvin | Facebook

Kommer:
Vi har fått med innledere fra politikk, forskning og media, kjent fra samfunnsdebatten regionalt og på landsnivå. Politikere og frivillige fra konkrete saker og tema er invitert.

Trygve Tamburstulen, Eivind Salen, Jan Emblemsvåg, Aksel Mjøs, Gunnar Grytås, Steinar Eliassen, Tommy Torvanger, og mange flere kommer.

Arrangører:
Nei til EU, Motvind Nord, Troms Bonde- og småbrukarlag og Fisk- og kystalliansen, inkl. DebattFinnmark og ForTroms.

Strømmes direkte via YouTube:
Torsdag – Mer av alt – raskere? Kraftforsyning eller krig om kraft i nord?:

Fredag – Naturen som forsvinner, hva betyr det, og hvordan stanse naturødeleggelsene?:

Lørdag – Matproduksjon i fornybar rein natur i fjord og fjell – verdiskaping og beredskap i Arktis:

Lenke til eventen
(1) Tromsø-konferansen 2024 Natur og folk i nord – hva skjer og hvorfor? | Facebook