Tysværordfører i intervju med Radio Haugaland

Vindkraftprosjektene gir liten lokal verdiskapning. Enorme verdier blir ført ut av landet, mens lokalsamfunnet blir skadelidende. Ordfører i Tysvær Sigmund Lier kjemper for rettferdigheten.

Tysvær kommune har sagt nei til vinkraftverket. Ordføreren er rasende og kjemper for lovmessighet og mot lemfeldig saksbehandling i NVE og OED.

Hør radioinnslaget:

Les åpent brev fra Sigmund Lier til Tina Bru her.