crypto-blog-featured-image1

Utfordrer regjeringens energimelding!

En ny «energirapport» utfordrer regjeringens ferske stortingsmelding («Energi til arbeid») på flere sentrale punkter.

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

6. juli 2021

Del:

Fra Bjerkreimsklynga vindkraftverk i Rogaland. Foto: Sveinulf Vågene.

«Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv»

I Norge kan vi innen 2050 elektrifisere fastlandet og drifte kysttrafikken, uten et eneste vindkraftverk. Samtidig kan vi ha store mengder fornybar energi tilgjengelig for ny industri. Den mest miljø- og naturvennlige kilowattimen er alltid den som blir spart, og opptil 45 TWh kraft kan frigis ved energieffektivisering av bygg, industri og næring.

Dette er hovedbudskapet i Motvind Norges melding om Norges framtidige tilgang til og behov for kraft.
 Meldinga som peker ut en radikalt ny retning for norsk energipolitikk, er utarbeidet av et bredt sammensatt utredningsutvalg, ledet av Sveinulf Vågene.

I en fersk rapport fra Motvind Norge utfordres regjeringens melding «Energi til arbeid» på flere sentrale punkter. Rapporten «Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv» er utarbeidet av en bredt sammensatt prosjektgruppe. En rekke erfarne fagfolk med kompetanse fra ulike områder har bidratt, og rapporten gir en rekke tilrådinger om hvilke løsninger norske myndigheter bør satse på.

Vågene sier arbeidet har vært omfattende og krevende, men samtidig et inspirerende faglig dugnadsarbeid.
– Videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land bør stoppes umiddelbart. Det gir ingen positiv klimaeffekt og er ekstremt kostbart, sier Vågene. – Samtidig driver det strømprisene opp. Det gir både risiko for utflagging av landbasert industri, samtidig som det åpner for mer vindkraft på land, sier han.

Skjermdump. Rapporten presenteres på egen nettside.

Landet kan fullelektrifiseres uten mer vindkraft på land

Nestleder i Motvind Norge, John Fiskvik, mener rapporten gir et viktig bidrag i debatten om energi, klima og naturverdier. Samtidig vektlegger rapporten hensynet til næringsliv og folks bomiljø. Fiskvik understreker at rapporten viser hvordan landet kan elektrifiseres fullt ut uten vindkraft, og i tillegg ha store mengder energi tilgjengelig for ny næringsvirksomhet.

– Et hovedfunn i rapporten er at energieffektivisering har vært sørgelig forsømt gjennom mange år. En sterk satsning på energieffektivisering kan utløse mange ganger så mye energi som all vindkraft som er bygd. Det vil spare naturen for nye inngrep, og samtidig skape mange flere arbeidsplasser enn vindkraft noen gang kan gi. Vindkraft på land bør rett og slett forbys, avslutter Fiskvik.

Rapporten er tilgjengelig på energiognatur.no og sammendrag av rapporten kan leses her.