crypto-blog-featured-image1

Vi har kontroll

Navnet Motvind har vært misbrukt til å samle inn penger. Motvind […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

5. februar 2021

Del:

Navnet Motvind har vært misbrukt til å samle inn penger. Motvind Norge kan forsikre alle om at alt nå er under kontroll. 

Sist helg ble det satt i gang en innsamling til inntekt for kampen mot ASKOs utbygging av vindkraft i Nordbømarka i Lillesand.  Innsamlingen gikk via Spleis, slik Motvind Norge og samarbeidende organisasjoner har gjort lenge. I Spleisen stod det at de i samarbeid med andre organisasjoner og naboer skal stanse utbyggingen.

Folk hadde all grunn til å tro at denne spleisen var i regi av Motvind-bevegelsen, som vi har bygget opp siden 2019 og som nå har 19000 betalende medlemmer i moderorganisasjonen Motvind Norge. Verken spleisen eller denne nyopprettede organisasjonen har noe med oss å gjøre. Ingen andre organisasjoner var kontaktet, heller ikke naboer.

Innsamlingen ble påklaget av Motvind Norge, Motvind Sørvest, Miljøvernforbundet og flere andre. Spleis satte innsamlingen på pause mens de undersøkte saken, og innsamlingen er nå avsluttet og pengene tilbakebetalt giverne.

Det er den siste tida opprettet en rekke selskap med Motvind i navnet og med samme styreleder, styremedlem og/eller daglig leder. Det er et av disse selskapnet som, uten valgt styre, uten medlemmer og uten regnskapsfører, forsøkte å samle inn penger i vårt navn.

Motvind Norge og andre reelle organisasjoner i Motvind-bevegelsen har et bredt samarbeid, både med naboer og andre organisasjoner, som er utviklet gjennom måneder og år.

I Lillesand har vi fulgt saken tett siden den kom opp. Vi har skrevet brev og klager til Lillesand kommune og andre myndigheter, vi har arrangert og deltatt i nabomøter, og vi har hjulpet så godt vi kan slik det også står i vårt formål..

Forholdet vil bli anmeldt.

Nye innlegg