haramsfjellet-4

Vil fylkestinget gå for å berge Haramsøya?

I morgon 16. juni skal fylkestinget i Møre og Romsdal […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

15. juni 2020

Del:

I morgon 16. juni skal fylkestinget i Møre og Romsdal stemme over ei rekkje forslag som kan hjelpe i kampen for Haramsfjellet. Dei skal mellom anna stemme over desse 9 forslaga som partiet Rødt har lagt fram:

  1. Møre og Romsdal fylkeskommune ber regjeringa om å umiddelbart stanse vindkraftutbygginga på Haram.
  2. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at NVE håndhever vilkåret som er satt i brevet med godkjenning av detaljplan (NVEs ref 201901315-90) som lyder: «NVE gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.» og stanser anleggsarbeidene med umiddelbar virkning siden det er flere privatrettslige spørsmål det stadig er tvist om.
  3. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om informasjon angående og at det gjennomføres en miljøkonsekvensanalyse av utslipp ulike typer av olje, smøreolje og hydraulikkolje.
  4. Møre og Romsdal fylkeskommune ber miljøavdelingen gjennomføre en automatisert overvåkning av hubro, og at anleggsarbeidet stanses midlertid til dette er gjennomført.
  5. Møre og Romsdal fylkeskommune ber fylkeslandbruksmyndighetene om å gjøre en oppdatert vurdering av konsekvensene av vindkraftsanlegget for produksjon på fjellet og Haramsøya generelt.
  6. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at arbeidene stanses til det fremlegges tillatelse til planlagt masseuttak oppe på fjellet, sør for Mannen, i fjellsenden.
  7. Siden fjell er i endring og det er observert endringer i fjellet siden konsesjonen ble innvilget, ber Møre og Romsdal fylkeskommune om at det foretas oppdaterte geologiske undersøker av fare for ras før sprengning.
  8. Møre og Romsdal fylkeskommune ber administrasjonen om å vurdere å ta rettslige skritt for å stanse anleggsarbeidene og vindkraftanlegget.
  9. Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at saker angående utbygging av vindkraft i Møre og Romsdal avgjøres lokalt med bindende verknad.

Aksjonsgruppa på Haramsøya har oppfordra ALLE om å sende e-post til fylkestingsrepresentantane for å be dei om å ta vare på Haramsøya! Be dei om å stemme for alle forslag som kan få stoppa denne galskapen!

Skriv til dei kva Haramsøya betyr for deg. Skriv kva du føler om dette prosjektet. Og forklar til dei at dei må gjere alt dei kan for å stoppe det! Krev at dei skal stemme for stans av prosjektet!