crypto-blog-featured-image1

Vindkraftarbeidere samfunnskritisk arbeidskraft? Oppfordring til politisk dugnad

Vindkraftarbeidere har nå fått fritt leide inn i Norge fordi […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. mars 2020

Del:

Vindkraftarbeidere har nå fått fritt leide inn i Norge fordi det å bygge vindkraftverk anses som samfunnskritisk funksjon. De likestilles da med arbeidsfolk til gartnerier og landbruk som skal skaffe oss mat.

Energiforsyning er samfunnskritisk, ingen tvil om det, men vindkraftverkene som bygges i dag handler ikke om forsyningssikkerheten. Vi har alle lys i lampene våre i de nærmeste månedene og årene! Industrien har aldri hatt billigere strøm!

Dette handler om at én bransje, ett forvaltningsområde, har lobbet seg fram til særfordeler på bakgrunn av vikarierende argumenter. Det grenser mot myndighetsmisbruk å forskjellsbehandle næringer på denne måten. Hva er begrunnelsen? Må ikke denne bransjen også tåle å vente?

Motvind Norge oppfordrer alle til å sende følgende melding til deres folkevalgte på Stortinget og be om at meldingen under sendes til Stortingets presidentskap:

«Til forskriften av 30.03.2020, som gir innreisetillatelse for EØS-borgere som skal jobbe i enkelte samfunnskritiske næringer. Jeg godtar ikke at vann- og vindkraftarbeidere og arbeidere til strømnettet, er med på listen over utenlandske arbeidere som kan komme fritt inn til Norge selv om grensen er stengt pga faren for koronasmitte. Vindkraftarbeidere mv. kan ikke likestilles med arbeidsfolk til landbruk, gartneri og skogbruk. Vi har nok strøm til lys i lamper, varmt vann, komfyrer, biler og industri. Dette er også usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med andre næringer.
Jeg ber om at de nevnte kategorier tas ut av forskriften. Med hilsen
(navn) Stortingsrepresentant »

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innreisemuligheter-for-eos-borgere/id2695783/

Nye innlegg