Samlet miljøbevegelse mot vold

Vold har ingen plass i miljøkampen

All vold, både i ord og handling, er totalt uakseptable […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. november 2022

Del:

All vold, både i ord og handling, er totalt uakseptable virkemidler i enhver politisk sak i et demokratisk land, også i miljøsaken, mener en samlet norsk miljøbevegelse. Grafisk design: Siri Fjeseth

All vold, både i ord og handling, er totalt uakseptable virkemidler i enhver politisk sak i et demokratisk land, også i miljøsaken, erklærer en samlet norsk miljøbevegelse etter at en klimaaktivist tok til orde for det motsatte i NRKs program Debatten 24. november.


Signert av:

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet, Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender, Frode Pleym, Greenpeace Norge, Karoline Andaur, WWF Verdens naturfond, Astrid Rem, Kampanjen Stopp Oljeletinga, Jonas Kittelsen, Extinction Rebellion Norge, Sigrun Aasland, Zero, Christian Steel, Sabima, Elise Åsnes, Spire, Andrew Kroglund, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker, Siri Marthinsen, NOAH, Jan Thomas Odegard, Utviklingsfondet, Gina Gylver, Natur og Ungdom og Hildegunn Flengstad, Motvind Norge.


All vold, både i ord og handling, er totalt uakseptable virkemidler i enhver politisk sak i et demokratisk land, også i miljøsaken. Det uttaler en samlet norsk miljøbevegelse. I hele norsk miljøhistorie har faglighet, skikkelighet og ikke-vold vært sentrale og bærende prinsipper. Slik skal det fortsatt være. Heldigvis er det bred enighet om dette i miljøbevegelsen.

Sivil ulydighet er en viktig del av demokratiet, men vi tar total avstand fra enhver handling med vold som virkemiddel. Slike handlinger har ingen plass i vår bevegelse. Som ikkevoldelige organisasjoner vil vi fortsette arbeidet for å bygge en stadig sterkere miljøbevegelse, i jakten på nødvendige politiske miljøgjennomslag. Det trengs, og vi trenger flere på laget, men uten voldsromantikk.

Bildet ble tatt 26. februar 2022, da representanter for flere miljøorganisasjoner i Norge markerte motstand mot vindkraftanleggene på Fosen som drives uten gyldig konsesjon. Når vi kjemper mot lovbrudd, er det en selvfølge at vi selv holder oss innenfor lovens grenser. Foto: Anita Haukås Oppedal